Brussel. In Limburg zijn leerkrachten het vaakst ziek. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van de onderwijsadministratie. We zijn trouwens al jaren koploper, vooral 55-plussers zijn vaak uit. Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) heeft ook geen verklaring voor die Limburgse piek. Yves Vannijlen (ACOD Onderwijs Limburg) wijt dit aan ons mijnverleden. Op Vlaams niveau zijn psychosociale klachten de grootste oorzaak (36%). “Die stijging van de ziektedagen is het grootst in de leeftijdsgroep van 36 tot 45 jaar: bijna plus 20%”, zegt Koen Van Kerkhoven, secretaris-generaal van de Christelijke Onderwijscentrale. “Maar ook over de hele groep is dat plus 16% in één jaar tijd.”

In Limburg zijn de mannelijke leerkrachten gemiddeld 18,79 dagen per jaar ziek, bij de vrouwen is dat zelfs 23,41 dagen. Dat is een stuk meer dan in andere provincies waar dat voor de mannen rond de 14 dagen schommelt en voor de vrouwen rond de 20 dagen. Het kabinet van minister van Onderwijs Crevits (CD&V) kan voor die verschillen met de andere provincies ook niet meteen een “eenduidige verklaring” geven.

Vooral in het GO!-onderwijs in Limburg zijn de afwezigheden wegens ziekte zeer groot. In Limburg lopen de ziektedagen in de groep van 55-plussers uit het gemeenschapsonderwijs op tot gemiddeld 63,72 dagen. In Antwerpen is dat 47 dagen, in Vlaams-Brabant 40 dagen, in Oost-Vlaanderen 45 dagen en in West-Vlaanderen 50 dagen. “De problemen zitten in de mijngemeenten. Probeer maar eens aan 27 verschillende nationaliteiten les te geven”, legt Yves Vannijlen van ACOD Onderwijs Limburg uit.

“Bovendien is in die gemeenten de kansarmoede bij kinderen ook nog hoog. Daar komt dan nog eens het M-decreet bij.” Dat M-decreet waarbij zoveel mogelijk kinderen met een beperking naar het gewone onderwijs worden gestuurd, is in september 2016 ingevoerd. Speelt dat voor die drie maanden dan al mee in de cijfers? “Ja, want de aanloop naar het M-decreet was nu ook al zwaar en deze week is nog eens uit een ander rapport gebleken dat de ondersteuning die de leerkrachten daarvoor kregen, chaotisch is gestart. Het wordt allemaal veel. In Genk en omstreken is momenteel zelfs niemand kandidaat om directeur te worden, op geen enkel niveau. Want voor die 300 euro netto extra per maand, moet je wel bereid zijn om - excuseer mijn woorden - pispaal te zijn voor alles en iedereen.”

Volgens Vannijlen gaan die cijfers van het ziekteverzuim nog verder stijgen. “Zeker als zou blijken dat onderwijs niet erkend wordt als zwaar beroep, dan gaan leerkrachten ook langer moeten werken dan nu. En dat M-decreet begint ook alsmaar zwaarder door te wegen.”

“We zien al jaren dat Limburg slecht scoort”, zegt Koen Van Kerkhoven, secretaris-generaal van de Christelijke Onderwijscentrale (COC). “Maar je hebt al een apart onderzoek nodig om te weten waarom. Wat opvalt, is dat - op Vlaams niveau - ook in de groep van 36 tot 45-jaar het aantal ziektedagen in één jaar tijd met 20% is gestegen. Dat gaat om jonge mensen, dat is dus zeer verontrustend. Ook de stijging over alle leeftijden met alweer 16% is verontrustend.”

Liliana CASAGRANDE

Inhoud ↑