Bachelorstudenten verpleegkunde kunnen ook dit jaar weer rekenen op een Vlaamse premie van 1.000 euro om hun stagekosten van het laatste jaar te compenseren. “Maar we zouden liever hebben dat de maatregel structureel wordt”, zeggen hogescholen UCLL en PXL.

Het was voormalig Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (cd&v) die de premie van 1.000 euro besliste. Die premie had te maken met het verlengen van de bacheloropleiding verpleegkunde van drie naar vier jaar, of van 180 naar 240 studiepunten. Verpleegkunde werd zo de enige bacheloropleiding die (minstens) vier jaar duurt. Tegelijk werd een groot aantal aanvullende opleidingen voor verpleegkunde (bachelor na bachelor, of banaba) afgeschaft.

Het vierde jaar van hun opleiding moeten de studenten verpleegkunde voornamelijk stages doen, onder meer twee lange stageperiodes van 400 uur. En dat brengt extra (vervoers)kosten met zich mee. De bedoeling van Wouter Beke was om via deze premie de aantrekkelijkheid van de opleiding te vergroten, gezien de grote nood aan zorgpersoneel. Vorig academiejaar werd de vergoeding aan 1.389 studenten uitgekeerd.

Dit academiejaar zullen naar verwachting 800 tot 1.250 bachelorstudenten afstuderen. Bekes opvolger op Welzijn Hilde Crevits (cd&v) heeft nu beslist om de premie ook voor dit jaar automatisch toe te kennen. “Met het huidige personeelstekort in de zorg hebben we er alle belang bij de aantrekkelijkheid van de opleiding zo hoog mogelijk te houden”, aldus minister Crevits in De Zondag.

Energiekosten

Bij de Limburgse hogescholen UCLL en PXL zijn ze blij met het verlengen van de maatregel. “Het vierde jaar voor de bachelor verpleegkunde heeft destijds voor heel wat commotie gezorgd”, herinnert algemeen directeur Marc Vandewalle van UCLL zich. “Wij hebben er toen samen met de studenten voor gevochten. De verlenging van de premie komt dus als geroepen.”

Maar om te stellen dat de premie ook voor extra instroom aan studenten verpleegkunde zal zorgen, is het nog wat vroeg. “De infodagen zijn nog maar net voorbij en de inschrijvingsperiode loopt nog. Onze voelsprieten zeggen wel dat we de flinke stijging van het aantal inschrijvingen van de vorige jaren nu niet gaan halen”, aldus Vandewalle. “Het zou goed zijn als de maatregel structureel gemaakt wordt.”

Dat beaamt Roald Nelissen, departementshoofd Healthcare van PXL. “Ieder jaar weer moet er gezocht worden uit welk potje die premie kan betaald worden. Ik twijfel ook of die premie nog wel voldoende is, in het licht van de torenhoge energieprijzen. Maar zelfs als de maatregel structureel gemaakt wordt, zoals destijds beloofd, valt het te betwijfelen of dat de aantrekkingskracht voor de opleiding verpleegkunde kan vergroten. Naar mijn mening zouden de banaba's beter weer in ere hersteld worden”, aldus Nelissen. Minister Crevits herhaalt dat er op termijn een structurele oplossing komt. “We doen dit in afwachting van een volwaardig VOI-statuut, of Verpleegkundige In Opleiding. Maar dat moet federaal geregeld worden”, zegt ze. “De bedoeling is dat studenten met zo'n VOI-statuut wel student kunnen blijven maar tegelijk sterker ingeschakeld kunnen worden op de werkvloer, met meer autonomie en verantwoordelijkheid.”

Dominiek Claes