Middelbare scholen die meer leerlingen mogen verwelkomen, zullen vanaf volgend schooljaar sneller op extra personeel kunnen rekenen. Dat meldt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

Meer leerlingen, meer leerkrachten. Het lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het lang niet altijd. De berekening van de omkadering waar scholen recht op hebben, vindt plaats op basis van het aantal leerlingen dat een school op 1 februari van het voorgaand schooljaar had. Anders gesteld: het aantal uren-leraar dat een school vanaf 1 september 2018 krijgt, is gebaseerd op het leerlingenaantal van 1 februari 2018. Het zorgt ervoor dat snel groeiende scholen in de problemen kunnen raken, zo geeft Crevits aan.

Het aantal leerlingen in het secundair onderwijs zal de komende tijd nog verder toenemen. De groei die het basisonderwijs al langer kende, stroomt nu dus door naar de middelbare scholen. Om te voorkomen dat de klassen te groot worden, krijgen snel groeiende scholen sneller extra leerkrachten. Dat heeft de Vlaamse regering beslist.

De maatregel maakt deel uit van het nieuwe verzameldecreet dat wijzigingen in de regelgeving omvat voor volgend schooljaar. Vanaf dan zal dus niet langer gekeken worden naar het leerlingenaantal van 1 februari, maar naar dat van 1 oktober.

"De volgende jaren zal de groei van het aantal leerlingen duidelijk merkbaar worden in het secundair onderwijs", zegt Crevits, die erop wijst dat de extra omkadering betrekking heeft op het eerste leerjaar van de eerste graad. "Door die groei hebben scholen recht op extra uren en dus extra personeel. We zorgen er vanaf volgend schooljaar voor dat die extra uren sneller zullen worden toegekend dan nu. Dat is een belangrijke beslissing voor de scholen. Zij kunnen dankzij deze maatregel sneller personeel aanwerven."

(RA)

Inhoud ↑