BRUSSEL. Het rapport dat het Departement Onderwijs en Vorming schreef over het nieuwe ondersteuningsmodel voor leerlingen met zorgnoden, is geen evaluatie of studie, maar «een foto van de situatie op het terrein na zes weken». Zo reageert Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) op de kritiek dat door de «overhaaste invoering» van het M-decreet «kinderen, ouders en leerkrachten het water aan de lippen staat». «Het doel is om aan de hand van die foto verder stappen vooruit te zetten en de ondersteuning verder te verfijnen», stelt de minister. Een stuurgroep, met daarin de onderwijskoepels, het gemeenschapsonderwijs, de vakbonden en de CLB’s, maakten het rapport op.

Inhoud ↑