OverKop, een organisatie die veilige ontmoetingsplekken biedt voor jongeren tot 25 jaar, is een nieuw hoofdstuk in Mechelen begonnen. Niet alleen dit jaar overbrengen naar twee nieuwe locaties van J@M, ook de aanpak werd verruimd. De werking ontvangen op zaterdag ministerieel bezoek.Antoon Verbeeck

Het OverKop-verhaal in Mechelen startte in 2017 op de Battelsesteenweg. Vier jaar later bevestigde de werking naar het Douanegebouw. Die locatie gaf OverKop meer mogelijkheden om mentaal welbevinden te werken. Het runnen van het OverKop-huis bracht echter uitdagingen met zich mee. <<Het hele team werd op de proef gesteld om een ​​evenwicht te vinden in het aanbod en de organisatie van instuifactiviteiten en de uitlijning van ieders kernopdracht binnen het project. Het OverKop-team ging op zoek naar oplossingen om OverKop een nieuwe, volwaardige wending te geven>>, vertelt jeugd- en preventieschepen Abdrahman Labsir (Vld-Groen-m+). <<In andere steden zien we dat dit initiatief ingebed zit binnen het jeugdwerk.>>

Verhuis en verbreding

<<De J@M-werkingen Oud Oefenplein en Abeel gaven graag gehoor aan de vraag van de stad om OverKop in te kapselen>>, vulden J@M-voorzitter Dirk Letens aan. <<Zo krijgt het project verankering in de wijkwerking van Noord en Zuid. Dat zorgt ervoor dat binnenspringen laagdrempeliger wordt, en we onze voelsprieten over gans Mechelen kunnen uitstrekken.>> Vanaf begin dit jaar ging de nieuwe werking van start en verspreid OverKop vanuit het Douaneplein naar J@M-locaties Oud Oefenplein en Abeel. CAW (JAC) en CGG De Pont zijn als hulp- en zorgverleners naast aanwezig bij de instuifmomenten op J@M en bouwen bruggen naar de geestelijke gezondheidszorg en andere partners.

Vlaanderen

<<De twee OverKop-huizen en de actieve werking vullen elkaar aan: de ontmoetingsplekken van Happy Mood Places focust zich op de toeleiding vanuit scholen, pleintjes en hangplekken naar de vaste instuifwerking van OverKop>>, aldus Labsir. <<Daarnaast blijft het project ook investeren in andere bestaande jeugdwerkingen zoals Groep Intro, Douanegebouw...>>

De vijf pioniershuizen (Gent, Genk, Mechelen, Oostende en Tienen) kregen samen 249.900 euro financiering van Vlaams minister van Samenleven Bart Somers voor het project OverKop. Ook Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Hilde Crevits voorzag begroting. << Zes jaar geleden begonnen we vijf huizen in Vlaanderen te ontmoeten, vandaag zijn het er meer dan dertig. Om de OverKop-huizen te ondersteunen werd er 1,68 miljoen euro behouden, waarvan ook 105.000 euro voor Mechelen. Ik ben heel tevreden dat OverKop-huis Mechelen en J@M de handen in elkaar slaan om nog meer jongeren te kunnen bereiken en ondersteunen >>, aldus Crevits.

ANTON VERBEECK