“Dit bezoek gaf ons de kans om onze dagelijkse werking toe te lichten”, zegt Bart Sanders, agogisch directeur van De Patio, dat in en vanuit 10 afdelingen ondersteuning biedt aan 350 kinderen, jongeren en gezinnen. “De toekomst van de jeugdzorg is zéér uitdagend. Het aantal kinderen, jongeren en gezinnen dat ondersteuning vraagt, stijgt elk jaar en de hulpvragen worden steeds complexer”, zegt Sanders. “De intensieve wijze waarop de verschillende afdelingen van De Patio samenwerken, is indrukwekkend en kan als voorbeeld dienen voor andere regio's”, was de minister alvast vol lof. (ktb/mvn)