De gesloten gemeenschapsinstelling voor jongeren De Grubbe in Everberg breidt haar capaciteit uit van 45 naar 80 plaatsen. Opvallend: voor het eerst zullen er binnen enkele maanden ook meisjes opgevangen worden. Daarvoor werd een nieuwe vleugel gebouwd, die donderdag geopend werd door minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V).

In 2021 stuurden jeugdrechters 359 jongeren naar De Grubbe. Dat aantal kan in de toekomst nog stijgen want de Grubbe kan met de opening van een nieuwe vleugel haar capaciteit ongeveer verdubbelen.

Vanaf maart 2023 zullen gemeenschapsinstellingen in Vlaanderen enkel nog jongeren opvangen die een jeugddelict hebben gepleegd. Tot nu konden ook jongeren die slachtoffer waren van geweld en zedenfeiten naar een gemeenschapsinstelling gestuurd worden. De noodzaak om slachtoffers en daders van elkaar te scheiden was al langer duidelijk, maar het ontbrak Vlaanderen aan capaciteit. Tot nu.

Sportveld

De Grubbe heeft daarvoor de voorbije jaren fel geïnvesteerd. Er is een nieuwe vleugel gebouwd, met ook een nieuw sportveld. Het aantal leefgroepen wordt zo vermeerderd van vijf naar negen groepen van maximaal tien jongeren. De Grubbe zal diens”t doen al oriëntatiecentrum.

Geen gevangenis

De Grubbe is geen jeugdgevangenis waar jongeren maanden of zelfs jaren zitten. Het doet al jaren dienst als een soort onthaal, waar ze geëvalueerd worden. Jongeren zitten er maximum twee maanden, vanaf maart volgend jaar zelfs maximum één maand. Daarna wordt er advies gegeven aan de jeugdrechter, die beslist wat er op langere termijn met de jongere moet gebeuren. Sommigen gaan naar een gemeenschapsinstelling, anderen moeten een specifiek traject volgen zoals herstelbemiddeling, een leerproject of gemeenschapsdienst.

In de nieuwe vleugel zullen vanaf september dit jaar voor het eerst ook meisjes terecht kunnen. Er worden twee leefgroepen van in totaal 17 meisjes opgericht. “Het kan zijn dat meisjes een andere problematiek meebrengen, maar we voorzien voor elke jongere een aanpak op maat. Dat zullen we ook voor elk meisje doen”, zegt directeur Ann Coucke.

Familiaal ingericht

De leefgroepen zijn zo familiaal mogelijk ingericht. De jongeren hebben les, kunnen bij groepsactiviteiten naar buiten in de tuin of het sportveld, hebben binnen een televisie of zelfs poolbiljart en leven samen binnen hun leefgroep. Ze zitten zelden echt opgesloten in hun kamer. Wel zijn er enkele isoleerkamers voorzien voor probleemsituaties.

Hannelore Smitz