Om beter voorbereid te zijn op een nieuwe gezondheidscrisis komt er binnen de FOD Volksgezondheid een aparte, gespecialiseerde dienst én een crisiscel in samenwerking met de deelstaten.

Van de Europese Commissie moet elk EU-lidstaat een plan maken om zich beter voor te bereiden op een mogelijke nieuwe gezondheidscrisis. Dat is ook voor ons land het geval, en in het parlement heeft de minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke (Vooruit), een aantal hervormingen in de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid voorgesteld.

Volgens Vandenbroucke zijn ze ondertussen minder getrokken uit de coronacrisis. Zo komt er binnen de FOD een apart directoraat-generaal 'Paraatheid en respons bij gezondheidscrises'. Geleidelijk worden alle gespecialiseerde ambtenaren, die nu in verschillende diensten werken, samengebracht. Kom ook de strategische voorraden onder de verbinding van deze nieuwe dienst.

Cruciaal in de hervorming wordt de samenwerking met de deelstaten. Tijdens de coronacrisis is duidelijk geworden hoe moeizaam dat kan verlopen. “Het zal samen met de deelstaten zijn, of het zal niet zijn”, aldus Dirk Ramaekers, de voorzitter van de FOD, in het parlement. Daarom komt er een interfederale crisiscel, waarin topambtenaren van de verschillende regeringen de uitvoering van het crisisbeleid structureel zijn.

Al is bij de Vlaamse regering te horen dat nog maar een voorstel is. “Dat moet nog met de deelstaten worden afgestemd”, aldus de woordvoerster van Vlaams minister van Welzijn, Hilde Crevits (CD&V).

Pieter Lesaffer