BRUSSEL. Els Keytsman kijkt uit naar het aangekondigde actieplan tegen racisme van staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA).

Waarom kijkt u er zo naar uit?

'Om te beginnen omdat België het al zo lang beloofd heeft, al van in 2001 op de conferentie van Durban. We zijn al meermaals op de vingers getikt door internationale instanties. Maar toch vooral omdat wij vaststellen dat racisme zich overal voordoet. Het duikt op in elk dossier: onderwijs, werk, huisvesting, sport en vrije tijd, horeca, politie en justitie.'

Vlaams minister van Werk Kris Peeters (CD&V) heeft onlangs beslist om praktijktests mogelijk te maken tegen discriminatie op de werkvloer.

'Een goeie zaak. Wij vragen daar al lang naar. Maar ook de minister van Onderwijs (Hilde Crevits (CD&V), red.) zal haar steentje moeten bijdragen. Nu worden immers overmatig veel leerlingen met een migratie- achtergrond naar het beroeps-onderwijs doorverwezen. En zo is er voor elke minister en elk beleidsdomein wel wat.'

Heeft u een idee wat er concreet in het plan zal staan?

'Er is een KB nodig rond positieve actie: een tijdelijke maatregel om beperkte groepen voorrang te geven op de arbeidsmarkt. Ik denk aan een grootbank die de helft van haar vakantiejobs wilde reserveren voor jongeren uit Brussel met een migratieachtergrond. Wij hebben negatief moeten adviseren. Volgens de huidige wetgeving mag je dat niet doen. Idem voor de VUB, die een aantal leerstoelen wilde voorbehouden voor gevluchte academici. Beide maatregelen zouden tijdelijk nochtans zeker zinvol zijn.'

Moeten er ook quota komen om meer mensen met een migratieachtergrond te laten doorstromen op de arbeidsmarkt?

'Quota liggen veel gevoeliger. Er is zeker iets voor te zeggen, maar daar is eerst nog een ruimer maatschappelijk debat over nodig.'

Wat zal zo'n actieplan vermogen tegen racistische uitlatingen op sociale media, zoals tegen de nieuwe miss België?

'Als we ook in het onderwijs de strijd tegen racisme aangaan, zal dit op langere termijn wel verdwijnen. Overigens vind ik dat de nieuwe miss en de organisatie hier heel goed mee zijn omgegaan. Zij hebben duidelijk stelling ingenomen en gezegd: dit gaat te ver. Daarmee hebben ze ook een golf van solidariteit opgeroepen. En de verkiezing van Angelina Flor Pua zelf is een positief signaal van inclusie.'

Veerle Beel

Inhoud ↑