Model voor Vlaanderen. Schoolvoorbeeld van hoe een stad of gemeente handelskernversterking hoort aan te pakken. Het waren lovende woorden die Vlaams minister Hilde Crevits het Waregems stadsbestuur toezwaaide tijdens haar bezoek aan de bouwwerf in het Pand waar enkel nog de betonnen structuur en bovenbouw overeind staan. En het was aardig meegenomen voor burgemeester en schepenen die de komende tijd nog meer zullen investeren in de totale, vooral groene aankleding van het stadscentrum waar een geconcentreerde mix van wonen, werken, winkele, ontspanning, sport en cultuur het mogelijk maakt dat iedereen die binnen de stadsring woont op wandelafstand zijn bestemming kan bereiken. Alles samen is dat zeker een extra troef voor wie naar het stadscentrum komt.

Maar deze concentratie van alle diensten zorgt meteen voor een vaak te ingewikkeld verkeerskluwen dat stap voor stap moet ontward. De betere doorgang vanuit de Stormestraat rechtstreeks naar de Stationsstraat is zeker een verbetering. Net als het weren van lijnbussen in het centrum en de inrichting van fietsstraten. Dat sinds de herinrichting en de vernieuwing van de Noorderlaan en Westerlaan er daar een pak minder vrachtverkeer is, was een verstandige ingreep. Zou het nu niet tijd zijn om na te denken over de invoering van meer verkeerslussen in en rond het centrum? Of zijn die niet nodig omdat uiteindelijk de ring R35 in principe vele problemen oplost wanneer je die altijd eerst neemt om vervolgens direct naar je plaats van bestemming in het centrum te rijden?

Handelskernversterking en veilig verkeer zijn een tweeling: wat de een nodig heeft, is ook voor de ander belangrijk. Het zijn communicerende vaten waarbij iets toevoegen aan het ene vat meteen ook invloed heeft op het peil van het andere. Als je dat evenwicht in de toekomst nog kan verbeteren en blijven aanhouden, dan mag Waregem gerust model staan voor gelijkschalige gemeenten en steden in Vlaanderen.

 Jan Decock

Inhoud ↑