Wim Adriaens, de kabinetschef van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters, wordt de nieuwe topman van de VDAB. Zo krijgt de N-VA de sleutels in handen van enkele strategische Vlaamse administraties.

Fons Leroy gaat binnenkort, na een carrière waarin hij onder meer 14 jaar aan het hoofd stond van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), met pensioen. Zijn opvolger is jonger. Wim Adriaens (40) is nu nog kabinetschef van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA).

De Vlaamse regering verkoos hem na een selectieprocedure boven een interne VDAB-kandidaat en iemand uit de privésector. Voor hij kabinetschef werd, was hij begrotingsadviseur van Muyters. Zijn managementervaring is echter eerder beperkt. Hij komt meteen aan het hoofd van meer dan 5.000 mensen. Die brengen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen door werkzoekenden naar een job te begeleiden.

Adriaens is niet de enige kabinetschef die de overstap maakt nu het einde van de regeerperiode nadert. De vorige kabinetschef van Muyters, Koen Algoed, is nu de topman van het departement Financiën en Begroting. Mark Andries, de kabinetschef van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA), is sinds dit jaar de topman van het Agentschap Innoveren en Ondernemen dat de subsidieportefeuille van de Vlaamse overheid beheert.

De N-VA, die in de vorige legislaturen fors uithaalde naar 'politieke benoemingen', heeft nu de sleutels in handen van strategische administraties (werk, economie en begroting), ook als ze niet in een volgende Vlaamse regering zit.

Maar de N-VA is niet de enige Vlaamse regeringspartij die haar pionnen uitzet in de Vlaamse ambtenarij. Ook de cabinetards van CD&V belandden op enkele strategische posities. Het departement Landbouw en Visserij wordt sinds kort geleid door Patricia De Clercq, die daarvoor adjunct-kabinetschef van Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) was. Patrick Poelmans, de adjunct-kabinetschef van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) werd onlangs topman van het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

Een toppositie die nog openstaat, is die van hoofd van het departement Onderwijs en Vorming. Wie op die stoel zit, kan het onderwijsbeleid de komende jaren mee vorm geven. Dat maakt elke partij geïnteresseerd in die post.

BARBARA MOENS

Inhoud ↑