BRUSSEL. Negen basisscholen moeten gebruikmaken van het extra genadejaar dat de Vlaamse regering hen toekende: vier scholen in West-Vlaanderen, drie in Oost-Vlaanderen en twee in Limburg. Vlaanderen heeft 2.600 basisscholen, die samen bijna 3.800 vestigingen tellen. Het minimumaantal leerlingen dat zij moeten hebben hangt af van de grootte van de gemeente. De Vlaamse regering besliste vrijdag op voorstel van onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) dat de scholen met een leerlingentekort twee genadejaren krijgen om te proberen extra leerlingen aan te trekken. Vandaag is dat één jaar in het gewoon basisonderwijs en twee in het buitengewoon basisonderwijs.

Inhoud ↑