Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft donderdag een bezoek gebracht aan de vernieuwde gemeenschapsinstelling De Grubbe in Everberg. Binnenkort stijgt het aantal jongeren van 45 naar 80 en worden er voor het eerst ook meisjes opgevangen. Jongeren zullen er ook minder lang verblijven.Robby Dierickx

In 2002 werd De Grubbe in de Hollestraat in Everberg door de federale regering in gebruik genomen om het plaatsgebrek in (gesloten) jeugdinstellingen in ons land op te vangen. Dertien jaar later werd beslist om het aantal opvangplaatsen op te trekken van 45 naar 80. In 2018 startten de werken voor de uitbreiding, die recent afgerond werden. In De Grubbe worden enkel jongeren vanaf 14 jaar opgevangen die een delict gepleegd hebben en door een jeugdrechter geplaatst werden in de gemeenschapsinstelling. Vandaag zijn het alleen jongens, maar binnenkort komen er ook twee leefgroepen met in totaal zeventien meisjes. ''Zij zullen in een aparte leefgroep verblijven, maar het onderwijs en de activiteiten doen ze wel samen met de jongens"", zegt algemeen directeur van De Grubbe An Coucke.

Goed leefklimaat

Donderdagmiddag bracht kersvers minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) een bezoekje aan de gemeenschapsinstelling. Ze kreeg een rondleiding in het nieuwe gebouw. ''We mogen trots zijn op de weg die De Grubbe afgelegd heeft"", klinkt het. Algemeen directeur An Coucke is tevreden dat de werken afgerond zijn. ''We hadden te weinig ruimte en de jongeren hadden onder meer door de tralies aan de ramen en de stalen deuren het gevoel dat ze in een gevangenis terechtkwamen. Vandaag beschikken we over even strenge, maar minder opvallende veiligheidstechnieken. De jongeren hebben een goed leefklimaat nodig om geholpen te worden.""

Minder overlast

In het verleden protesteerde de gemeente meermaals tegen de uitbreiding omdat gevreesd werd dat de politie-inzet alleen maar zou toenemen. De lokale politie wordt namelijk ingeschakeld bij agressiegevallen in de gemeenschapsinstelling en bij ontsnappingen. ''Maar de laatste jaren is de overlast fors verminderd"", zegt burgemeester Alexandra Thienpont (CD&V). ''Er is een goede samenwerking met de politie, en de nieuwbouw zorgt er voor dat de jongeren minder het gevoel hebben dat ze in een gevangenis verblijven, waardoor ze minder de neiging hebben om te ontsnappen.""

Voortaan zullen jongeren ook maximaal één maand opgevangen worden in De Grubbe. ''We zullen een cruciale rol spelen in de afhandeling van de zwaarste jeugddelicten"", zegt An Coucke. ''Een multidisciplinair team gaat tijdens het verblijf intensief aan de slag met de jongere, zijn context en alle betrokken partners om te bekijken welke verdere aanpak nodig is om de kans op recidive zo klein mogelijk te houden.""

ROBBY DIERICKX