De Vlaamse regering heeft op voorstel van Onderwijsminister Hilde Crevits vastgelegd voor welke bacheloropleidingen voortaan een niet-bindende toelatingsproef moet worden afgelegd. Aan de hogescholen gaat om de bachelor kleuter-, lager en secundair onderwijs. Aan de universiteiten om ingenieurswetenschappen en architectuur. Met de verplichte proeven kunnen de hogescholen en universiteiten voortaan de vaardigheden van nieuwe studenten beter inschatten. Eventuele tekorten en hiaten kunnen dan ook worden aangepakt. (blg)

Inhoud ↑