De Vlaamse ministerraad ging gisteren de nacht in. Vooral de gevoeligheden rond de betonstop en de hervorming van de registratierechten maakten een vroeg kerstakkoord moeilijk.

'Wie is blond en raast als een wervelwind door de regering? Wilde Crevits!' Vooraleer de Vlaamse ministers voor de laatste ministerraad voor de kerstvakantie verzamelen bliezen, vertelden ze op het Radio 1-programma 'Hautekiet' elk een paar flauwe moppen om geld in te zamelen voor Music for Life. Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) had moppen over zijn collega's bedacht. 'Wie is blond en zorgt voor de kerstsfeer in de Vlaamse regering? Liesbeth Ho-ho-homans!'

De moppen zouden later een welkome ontspanning blijken, want bij het ter perse gaan van de krant was het einde van de ministerraad nog lang niet in zicht. Er was zelfs pendeldiplomatie nodig om de hoop levend te houden om gisternacht tot een akkoord te komen over de meer dan 120 punten op de agenda. De twee dossiers die het meest kopzorgen baarden, waren niet toevallig twee fiscale hervormingen.

De eerste is de hervorming van de verkooprechten of registratiebelastingen die boven op de aankoopsom van een huis of appartement komen. Het huidige tarief in Vlaanderen is 10 procent van de aankoopsom - het zogenaamde groot beschrijf. Voor de aankoop van een 'bescheiden' woning geldt een verminderd tarief van 5 procent of klein beschrijf. De basis voor dat klein of groot beschrijf is het kadastraal inkomen, maar dat is al sinds 1974 niet meer geactualiseerd.

Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open VLD) wil naar één tarief dat niet meer afhankelijk is van het kadastraal inkomen, maar van de aankoopprijs. Dat tarief zou rond 6 à 7 procent bedragen. De vraag die gisteren voorlag, is hoe je die hervorming sociaal genoeg maakt. Om te vermijden dat ze nadelig is voor wie een eerste, bescheiden woning koopt, zal de regering zo goed als zeker een hoger bedrag dan nu (15.000 euro) vrijstellen van registratierechten. Maar het is nog onduidelijk hoe hoog dat bedrag zal zijn, luidt het in regeringskringen. Een abattement van bijvoorbeeld 50.000 euro is volgens de N-VA en CD&V nog niet voldoende. Een vrijstelling tot 70.000 euro gaat volgens hen al meer in de goede richting.

Een ander heet hangijzer is de 'meeneembaarheid', waarbij kopers een deel van de registratiebelasting die ze op hun vorige woning hebben betaald kunnen aftrekken van de belasting op een volgende gekochte woning. Vooral de N-VA hamerde erop dat die meeneembaarheid behouden blijft.

Naast de registratierechten was ook de betonstop een twistpunt tussen de coalitiepartners N-VA, CD&V en Open VLD. De Vlaamse regering besliste eerder dat tegen 2040 geen nieuwe open ruimte meer mag worden bebouwd. Om het draagvlak daarvoor te vergroten wil de regering eigenaars voor het volledige verlies vergoeden als de overheid van bouwgrond open ruimte wil maken. Vandaag krijgt een eigenaar slechts 80 procent van wat hij ooit voor de grond betaalde. Maar aan die hogere compensatie hangt een stevig prijskaartje. Of dat al dan niet zal leiden tot hogere belastingen voor wie de waarde van zijn bouwgrond door een overheidsbeslissing ziet stijgen, was gisteren nog niet duidelijk.

BARBARA MOENS

Inhoud ↑