Meer mensen met een handicap kunnen via de noodprocedure een zorgbudget krijgen. Minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) versoepelt de toepassing ervan. Joke Mariman overweegt een nieuwe aanvraag in te dienen. Ze werden eerder twee keer gebruikt op basis van de oude criteria.

Het zorgbudget waarover Mariman sinds 5 oktober 2021 wordt genomen, is onvoldoende vanwege haar progressieve ziekte. Haar netwerk werd ook kleiner omdat haar moeder zelf zwaar zorgbehoevend is - haar ook al zorgbehoevend vader is recent overleden. Daardoor moesten ze volledig op een betaald netwerk terugvallen. Het ziekenfonds verliest extra budget aan te vragen via de noodprocedure, maar vroeg wel extra budget via de 'gewone' procedure aan. Van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) kreeg ze een positief advies, maar ze kwamen in zekere groep 2 terecht (waardoor ze vandaag geen perspectief heeft).

Joke vroeg dan een budget aan via de noodprocedure. In oktober 2022 werd dit opgericht. Ze ging hiertegen in beroep. Op 24 oktober 2022 werd dat door een commissie binnen het VAPH besloten, die oordeelde dat ze wegvallen van haar ouders hadden kunnen voorzien.

Binnenkort vroeg Joke een herprioritering aan, maar overeenstemming is nog niet beslist. Bij herprioritering kan ze in prioriteit 1 terechtkomen en krijgt ze haar budget binnen enkele maanden. Als ze een gunstig advies zouden krijgen via de noodprocedure, krijgen ze het budget sneller.

Joke is aangesloten bij de bijstandsorganisatie Onafhankelijk Leven. Directeur Dave Ceule: 'Wij zijn blij met de versoepeling van de toepassing van de noodprocedure, maar laat ons vooral niet vergeten dat de wachtlijst op zichzelf een onrecht is dat onmiddellijk opgelost moet worden.' (vbr)

vbr