De Christelijke onderwijsvakbond COC wil dat er afspraken komen over Smartschool, het online platform waarmee leerlingen, ouders, leerkrachten en directies met elkaar kunnen communiceren. "Een fantastisch hulpmiddel", benadrukt een jonge leerkracht. "Maar ook een vergif. Het stopt nooit."

"Waarom ben ik gebuisd op mijn toets?" En: "Die straf hoeft mijn kind niet te maken." Het zijn maar enkele van de berichtjes die leerkrachten 's avonds krijgen via de Smartschool-app. Smartschool is een elektronische leeromgeving, waarop een leerkracht leerstof kan plaatsen, maar ook kan communiceren met leerlingen en ouders. En vice versa dus.

"Een fantastisch hulpmiddel, maar ook een vergif", vertelt een jonge, niet-benoemde leerkracht. "Ik wil mijn leerlingen helpen, maar soms wil je je werk even loslaten. Natuurlijk ben ik niet verplicht om te antwoorden, maar ik kan dat niet negeren."

Punten in het weekend

De Christelijke onderwijscentrale COC erkent de klachten. "We hebben dit al vaak aangekaart bij de onderwijsnetten", legt secretaris-generaal Koen Van Kerkhoven uit. "We willen dat ze dit probleem duidelijk erkennen, en een discussie willen voeren over wat er mag verwacht worden van leerkrachten." Zo stoort het hem dat er bijvoorbeeld op zondagavond nog mails worden verstuurd, en verwacht wordt dat die gelezen zijn tegen de volgende ochtend. Ook leerlingen krijgen in het weekend opdrachten of punten.

Van Kerkhoven wil daarom dat er afspraken worden gemaakt over Smartschool. "Door de scholen zelf, maar ook door de onderwijsnetten. Maar die gaven aan dat ze dat niet van bovenaf willen opleggen." Raymonda Verdyck, de topvrouw van het Gemeenschapsonderwijs, benadrukt dat ouders uiteraard niet mogen verwachten dat leerkrachten op elk moment bereikbaar zijn. "Aan onze directies geven we tijdens vormingen wel mee om hun mensen daarin wat (tegen zichzelf) te beschermen, als er zich een probleem stelt." Algemene richtlijnen zijn er dus niet. "Zoals in elke arbeidssituatie geldt redelijkheid in verwachtingen en gebruik", aldus Verdyck.

"Wij vragen geen strikte richtlijnen", benadrukt Van Kerkhoven. "Maar alles school per school regelen gaat ook niet. Wij willen discussiëren over algemene principes. Bijvoorbeeld, dat scholen die met zo'n platform beginnen te werken meteen duidelijke afspraken maken. En of er mag verwacht worden dat een leerkracht 's avonds nog berichten leest. Maar ook over het gebruik van Smartschool. Je kan via de app wel een afspraak maken voor een gesprek over iemands functioneren, maar het is niet de bedoeling dat het gesprek via Smartschool verloopt." De vakbond kijkt nu naar Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). "Als ze bezorgd is om leerkrachten die uitvallen, moet ze haar nek uitsteken en eisen dat er op het overlegcomité over Smartschool gepraat wordt", aldus Van Kerkhoven.

Strijd om leerlingen

Ook VSOA Onderwijs hoopt op een signaal van Crevits. "Wij dringen nu altijd aan op duidelijke afspraken in de school", zegt voorzitter Marnix Heyndrickx. Als de koepels daarin voorop zouden lopen, zou dat volgens hem ook de onderlinge concurrentie tussen scholen wat verminderen. "Nu wordt er in de ene school meteen geantwoord, in de andere pas veel later. In de strijd om extra leerlingen telt dit wel natuurlijk."

Onderwijsminister Crevits benadrukt dat dit sowieso nog aan bod komt op het overlegcomité tussen de sociale partners en het kabinet. Dit wordt best geregeld tussen de sociale partners, vindt ze. Wel wil ze dat gesprek faciliteren en komen tot algemene principes. "Zo zouden we bijvoorbeeld kunnen afspreken dat er per onderwijsnet of op lokaal niveau afspraken worden gemaakt."

Christelijke onderwijscentrale - ASTRID ROELANDT

Inhoud ↑