'Als stress op zich geen criterium is voor een zwaar beroep, dan is het gevaar groot dat de leerkracht uit de boot valt', zegt Raf De Weerdt van de ACOD onderwijs.

Brussel. De regering hoopt het volgende week definitief eens te raken over de criteria die bepalen of een beroep het etiket 'zwaar' opgeplakt krijgt. Het is daarna aan de sociale partners om op basis van die criteria te bepalen welke beroepen precies als zwaar beschouwd zullen worden en zo betere pensioenrechten genieten. Iemand met een zwaar beroep kan sneller met pensioen, of krijgt een hoger pensioen als hij blijft doorwerken.

Minister van Pensioenen Daniël Bacquelaine (MR) maakte gisteren in de Kamer bekend dat het criterium zware emotionele belasting op zich onvoldoende zal zijn om een beroep als zwaar te erkennen. Het kan wel een verzwarende omstandigheid zijn bij de drie criteria die wel op zich staan: een fysiek belastend beroep, een beroep met zeer onregelmatige uren of een beroep dat veiligheidsrisico's inhoudt. Hij werd daarin volop gesteund door Open VLD. Bij CD&V klinkt het dat het ontwerp van Bacquelaine nog niet binnen de regering is besproken. 'Stress is en blijft een belangrijke factor voor de samenstelling van de lijst', zegt de woordvoerder van vicepremier Kris Peeters. Minister van Onderwijs Hilde Crevits wil niet reageren vooraleer ze de definitieve teksten heeft gezien. Het laatste woord over de criteria lijkt dus nog niet gezegd.

Hans De Witte, professor arbeidspsychologie aan de KU Leuven, kan niet begrijpen dat emotionele zware belasting op zich niet bepaalt of een beroep zwaar is. 'Onderzoek toont dat precies werkdruk en emotionele belasting de twee factoren zijn die werknemers aanduiden als het meest belastend.' Maar hij moet toegeven dat er vandaag te weinig empirisch onderzoek is om daarmee een hiërarchie aan te brengen tussen de verschillende beroepen. 'Daarin zou meer moeten worden geïnvesteerd.'

'Als stress op zich niet meetelt als criterium, is het gevaar groot dat de leerkracht uit de boot valt', zegt Raf De Weerdt van de ACOD onderwijs. 'Behalve misschien voor een kleine groep kan je moeilijk zeggen dat het onderwijs fysiek belastend, zoals dat geldt voor de man of vrouw die achter de vuilniswagen loopt.'

Onderwijzend personeel kan vandaag vervroegd met pensioen op basis van een zogenoemd tantièmesysteem, waardoor een loopbaanjaar van sommige ambtenaren zwaarder weegt. Dat systeem gaat op de schop en wordt vervangen door het systeem waarbij iemand met een zwaar beroep vroeger met pensioen kan. Aan verworven rechten wordt evenwel niet geraakt.

Ook bij de christelijke onderwijscentrale wordt heel negatief gereageerd. 'Vooral de politiek zit met een probleem', zegt nationaal secretaris Koen Wils. 'Dezelfde partijen die dit federaal goedkeuren, werken in de Vlaamse regering aan maatregelen om het beroep van leerkracht aantrekkelijker te maken. Alles moet gewoon bij het oude blijven.'

Lieven Boeve, de grote baas van het katholiek onderwijs, zit op dezelfde lijn als de onderwijsbonden. 'Als de psychische component geen criterium mag zijn, zal het moeilijk worden om onderwijs als een zwaar beroep te kwalificeren. Ik daag daarom iedereen die daarover beslist uit eens een week voor de klas te staan.'

Bacquelaine bleef in de Kamer erg vaag toen hem de vraag naar het onderwijs werd gesteld. 'Het onderwijs is niet a priori uitgesloten van zo'n statuut', zei hij.

Het blijven de sociale partners die zullen bepalen wie aan de criteria voldoet. Maar dat zal wel moeten gebeuren met een gesloten budget. Dus hoe meer werknemers in het systeem vallen, des te kleiner het voordeel wordt. De bedoeling is trouwens om in de toekomst niet naar een hele sector te kijken, maar meer naar specifieke functies. In regeringskringen wordt dan bijvoorbeeld gewezen naar de kleuterleiders die ook fysiek een zwaar beroep hebben.

Christof Vanschoubroek

Inhoud ↑