IEPER - In de eerste helft van 2022 heeft Vlaanderen bijna 35 miljoen euro subsidies toegekend voor het bouwen en verbouwen van welzijns- en zorginfrastructuur, zoals woon-zorgcentra en ziekenhuizen. Dat kondigde Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (CD&V) aan. Het gaat om subsidies door VIPA, het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden om nieuwe gebouwen te realiseren of om bestaande gebouwen in orde te stellen. Een deel van dat geld gaat naar een nieuwbouw voor Ons Tehuis in Ieper waar 47 jongeren terecht kunnen. (RED)