Meer dan acht op de tien ziekenhuizen (82%) geven aan dat ze bepaalde activiteiten moeten afbouwen, of dat in de nabije toekomst gaan doen, omdat ze kampen met een personeelstekort.

Dat blijkt maandag uit een rondvraag van Zorgnet-Icuro.

Het personeelstekort in de zorg is nijpend, blijkt maandag uit een enquête van de zorgkoepel Zorgnet-Icuro bij driekwart van de Vlaamse ziekenhuizen en 184 woonzorgcentra. Meer dan acht op de tien ziekenhuizen geven aan dat ze bedden sluiten. Het gaat vooral om bedden op de diensten geriatrie, revalidatie, intensieve zorg, heelkunde en de diensten voor diagnose van een geneeskundige aandoening en geneeskundige behandeling.

Een op de vijf ziekenhuizen (21%) meldt dat ze hun medisch-technische diensten inkrimpen. Het gaat dan meestal om medische beeldvorming. 28 procent van de ziekenhuizen zegt dat ze de capaciteit van het operatiekwartier moeten verminderen. De ziekenhuizen bouwen activiteiten af waardoor de opstart van behandelingen vertraagt (bv. dialyse) en de wachttijden voor een consultatie oplopen.

Het personeelstekort stelt zich ook in de woonzorgcentra. Dertien woonzorgcentra (7%) melden dat ze op dit ogenblik een tijdelijke opnamestop hebben ingevoerd. Een kwart van de bevraagde voorzieningen geeft aan dat ze dat misschien in de komende maanden moeten doen. De helft van de woonzorgcentra geeft aan dat ze er niet in slagen om hun personeelsnorm te realiseren. 15 procent slaagt er zelfs niet langer in om de wettelijke norm te halen met personeel in loondienst. Meer dan zeven op de tien woonzorgcentra melden dat ze een wachtlijst hebben.

Groeiend probleem

Het vinden van voldoende medewerkers is al langer een belangrijke kopzorg in de zorg. Maar de coronapandemie en een brandende arbeidsmarkt hebben het probleem exponentieel doen groeien. 'Deze bevraging toont hoe prangend het probleem van de schaarste aan medewerkers in de zorg is. Enkel werken aan de beeldvorming en de aantrekkelijkheid van het beroep zal onvoldoende zijn', zegt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro.

Minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) ondertekende vrijdag nog een kaderakkoord met de sociale partners. Daarmee wil ze op zoek gaan naar 3.300 extra personeelsleden voor de zorg. Het kaderakkoord is een uitloper van het grote sociaal akkoord (VIA 6) dat de Vlaamse regering in 2020 heeft afgesloten met de sociale partners en dat zorgmedewerkers vooral extra koopkracht gaf. In het jongste akkoord ligt de nadruk vooral op het aantrekken van zij-instromers, onder meer via kortlopende opleidingen voor wie niet de juiste kwalificaties heeft.

Volgens Cloet is dat een deel van de oplossing, maar moet de regering nog verder gaan. 'We moeten bredere en structurele maatregelen nemen, met vele partners samen, om aan die allergrootste uitdaging van de toekomst het hoofd te bieden en ervoor te zorgen dat het probleem niet nóg groter wordt', zegt ze. 'We denken aan het faciliteren van de inzet van jobstudenten en gepensioneerden, aan flexi-jobs en aan een aanpassing van de wet op de gezondheidsberoepen waardoor verpleegkundigen zich meer kunnen laten bijstaan en omringen met ondersteunende functies.'