TORHOUT - De kans is aanzienlijk dat minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke zijn plannen voor het in stand houden van de kraamafdelingen bijstuurt. Daardoor zouden kleinere materniteiten, zoals die in Torhout, toch kunnen blijven voortbestaan. Het minimum aantal bevallingen per jaar zou niet langer als strikte norm dienen.

Het goede nieuws werd woensdag in de vooravond verspreid door federaal fractieleider van Vooruit Melissa Depraetere, de partijgenote van de minister. “Concreet betekent de nieuwe wending dat de onzekerheid over het voortbestaan van de kraamafdelingen in Torhout, Menen en Tielt wordt weggenomen”, liet ze weten.

Motie gemeenteraad

Begin 2020had het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg KCE becijferd dat een kraamafdeling jaarlijks minstens 557 bevallingen dient uit te voeren om efficiënt te zijn en de kostprijs binnen de perken te houden. Federaal minister Vandenbroucke wou zich voor de hervorming van de ziekenhuisfinanciering in eerste instantie op dat cijfer baseren, waardoor onder meer de Torhoutse kraamafdeling zeker zou moeten sluiten. Meteen stak een storm van protest op bij de plaatselijke politici en de bevolking.

Op aangeven van CD&V-fractieleider Pieter Billiet werd tijdens de gemeenteraadszitting van februari, een dikke twee maanden geleden dus, een motie aan de gemeenteraad voorgelegd met de duidelijke boodschap aan de federale regering dat Torhout kost wat het kost zijn kraamafdeling wil behouden. Die motie werd unaniem goedgekeurd, ook door de socialistische partijgenoten van Frank Vandenbroucke.

“Het is zinloos om een kraamafdeling puur te beoordelen op basis van kwantiteit”, zei Pieter. “We willen een efficiënte nabije basiszorg, gestoeld op kwaliteit.”

Meer dan 15 kilometer

En kijk, Frank Vandenbroucke heeft blijkbaar oren naar de bezorgdheid van de kleinere kraamafdelingen. “De minister heeft zich bedacht”, aldus federaal parlementslid Melissa Depraetere. “Hij liet in de commissie Volksgezondheid verstaan dat bij voor de kraamafdelingen rekening zal houden met de nabijheid. Hij wil een uitzondering maken op de norm van 557 bevallingen voor de materniteiten in gemeenten van boven de 20.000 inwoners die meer dan 15 kilometer van de meest nabije kraamafdeling liggen. In West-Vlaanderen zou dat betekenen dat de materniteiten van Torhout, Menen en Tielt geen sluiting meer hoeven te vrezen. Terecht, want een geboorte is totaal niet vergelijkbaar met pakweg een ingreep bij appendicitis.”

De plannen afwachten

Voorzitter van de gemeenteraad Hilde Crevits, tevens Vlaams minister voor CD&V, is al langer een pleitbezorger van het behoud van de lokale kraamafdelingen, maar ze blijft voorzichtig. “Nabije zorg moet op dat vlak zeker het uitgangspunt zijn”, beklemtoont ze. “Toch wil ik eerst de definitieve plannen van minister Vandenbroucke afwachten. Er staat nog niets officieel op papier. Intussen blijven we in de bres springen voor de bedreigde materniteiten. Die moeten behouden blijven.”

Door Johan Sabbe