BRUGGE. In 2024 moet u niet meer gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen én levert de grootste (coalitie)partij automatisch de burgemeester. Zorgt dit voor een politieke aardverschuiving in Brugge? We polsten bij de diverse Brugse politieke fracties.

Bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen trok 90 procent van de 93.008 stemgerechtigde kiezers naar het stemhokje, 2.357 Bruggelingen (2,8 procent) stemde blanco of ongeldig. Over de politieke gevolgen van de recent aangekondigde afschaffing van de stemplicht zijn analisten het niet eens: sommigen menen dat hierdoor de foertstemmen achterwege blijven, anderen denken dat dit in de kaart van extremistische partijen zal spelen.

Geheim akkoord

In Brugge lijkt CD&V de touwtjes sinds de jongste stembusslag van 2018 opnieuw stevig in handen te hebben, met 31,9 procent van de stemmen. Dirk De fauw kroonde zich met 15.289 voorkeursstemmen tot koning van Brugge en maakt dus de meeste kans om zichzelf op te volgen in 2025.

“Dirk is heel populair, maar hij zal 66 jaar zijn in 2024. Hij heeft de beste kansen om voort te zetelen als burgemeester, maar zal dan moeten opgevolgd worden”, stelt financiënschepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) vast. Dauphin en sportschepen Franky Demon (CD&V), goed voor 8.981 stemmen, staat al enkele jaren klaar om zijn partijgenoot op te volgen. In 2017 lekte trouwens een geheim akkoord uit binnen CD&V, door deze twee Brugse tenoren bedisseld samen met hun nationale partijgenoten Wouter Beke en Hilde Crevits, om de macht en de sjerp tot in 2030 te consolideren.

Herinner u dat CD&V in 2012 niet van de burgemeestersbonus profiteerde, omdat Patrick Moenaert voor de verkiezingen zijn sjerp niet afstond aan Dirk De fauw. Bijgevolg behaalde SP.A 163 stemmen meer dan CD&V en werd Renaat Landuyt burgemeester. Diezelfde fout wou en wil Dirk De fauw in 2018 en 2024 geen tweede keer maken: “Ofwel stop ik iets vroeger ofwel doe ik nog een verkiezing mee in 2024 en ga ik dan vervroegd weg in de volgende legislatuur.”

Franky Demon reageert: “Er is nog niks beslist, de verkiezingen zijn ver af. We zijn daar nu niet mee bezig. De prioriteit momenteel is de stad goed besturen.”

Droom opgeven?

De afschaffing van de stemplicht bezorgt Mercedes Van Volcem een dubbel gevoel: “We hebben lang gestreden voor stemrecht en vrouwen mogen pas kiezen vanaf 1948. Ik raad aan dat iedereen gaat stemmen.”

Moet zij haar ambitie opgeven om de eerste vrouwelijke burgemeester te worden, omdat voortaan de grootste (coalitie)partij de burgemeester levert? Mercedes Van Volcem (5.403 voorkeursstemmen, Open VLD kreeg 13,3 procent van de stemmen): “Ik geef nooit mijn dromen op en zal iedereen enthousiasmeren om te stemmen. Als je niet overtuigd bent dat je kan groeien als partij, geloof je niet in verandering.”

Franky Demon vindt het afschaffen van de stemplicht geen goede zaak: “Er is jaren ‘gevochten’ zodat iedereen de kans zou krijgen om hun stem te mogen uitbrengen. Nu zal er vanuit de politieke partijen meer energie gestoken worden om de mensen naar de stembus te lokken, dan hen te overtuigen met een inhoudelijk programma voor Brugge.”

Pascal Ennaert (Vooruit, 19,4 procent), die 1.079 stemmen haalde, fulmineert: “In de landen waar de stemplicht is afgeschaft, haken jongeren, ouderen, mensen in armoede en laaggeschoolden vaker af. In de beleidsvoering wordt steeds minder met deze mensen rekening gehouden. Eigenlijk sluit je deze groepen doelbewust uit van het democratisch proces, je gooit ze overboord. De Vlaamse partijen die de afschaffing van de stemplicht hebben goedgekeurd weten dit maar al te goed, maar vinden het niet erg. Het zijn groepen waar Open VLD en N-VA minder om bekommerd zijn. Zij staan voor de happy few en de hoogste middenklasse. Het is een bewuste poging om de verkiezingen naar hun hand te zetten.”

Ook Raf Reuse (Groen, 10,8 procent), met 1.554 stemmen, vreest voor de gevolgen: “Een sterke daling van de opkomst, vooral onder kortgeschoolden. Je kan moeilijk argumenteren dat dat de democratie versterkt.”

Opkomstplicht

Geert Van Tieghem (N-VA, 11,7 procent), met 1013 stemmen, stelt : “De opkomstplicht is niet meer van deze tijd. In Europa hebben alleen België, Luxemburg en Griekenland nog een stemplicht. De invoering van het stemrecht maakt de democratie net sterker. Het daagt de politici uit om de mensen meer te overtuigen. Mensen gaan bewuster kiezen, N-VA is al lang voorvechter van het stemrecht.”

Volgens Stefaan Sintobin (Vlaams Belang, 9,2 procent), met 1.792 voorkeursstemmen, moeten mensen de vrijheid hebben om al dan niet te gaan stemmen: “Onze partij zal hiervan geen enkel nadeel hebben, wij hebben de meest gemotiveerde kiezers. De traditionele partijen daarentegen…”

Stefan Vankerkhoven

Inhoud ↑


Copyright © 2018 Belga. Alle rechten voorbehouden