Het Grote Tijdsonderzoek is het kind gedoopt. Opdrachtgever minister Crevits wil na de vastgelopen onderhandelingen over het loopbaanpact bij leerkrachten in het kleuter-, basis en middelbaar onderwijs, een scherper beeld over hoeveel leerkrachten nu echt werken en hoe ze die tijd dan besteden. Een VUB-team onder leiding van professor Ignace Glorieux voert het onderzoek uit. De resultaten worden eind augustus verwacht.

Het moet zijn dat onderwijsminister Crevits het onderzoek als gevoelig ervaart. De betrokken wetenschappers van de VUB mogen on the record niets zeggen over het onderzoek.

Wat weten we wel? Iedere leerkracht in Vlaanderen met een lerarenkaart zal of is aangeschreven per e-mail om mee te doen aan het onderzoek. Wie deelneemt, moet wel het nummer van zijn lerarenkaart intikken. Dat nummer zorgt ervoor dat enkel leerkrachten kunnen deelnemen via een website of app. Vanaf 22 januari zullen beide platforms van Het Grote Tijdsonderzoek toegankelijk zijn en dat tot eind april. Dertien weken lang krijgen leerkrachten de kans om een week naar eigen keuze minutieus hun tijdsgebruik aan te geven. Van minuut tot minuut. Ook de verenigde vakbonden hebben al opgeroepen om mee te doen.

De onderzoekers garanderen de anonimiteit. Ook de werking van scholen wordt niet onderzocht. De lerarenkaartnummers zullen inhoudelijk enkel gebruikt worden voor algemene vragen. Bijvoorbeeld: hebben er relatief meer leerkrachten uit Limburg meegedaan dan uit West-Vlaanderen?

De kwestie of de vrijwillige deelname aan het onderzoek ook niet kan leiden tot overdreven of foutieve informatie, kunnen de onderzoekers niet helemaal uitsluiten. Maar de toegepaste methodiek maakt het wel moeilijker om te liegen, klinkt het. Deelname is ook vrij veeleisend, toch tijdens die ene week. Leerkrachten moeten dus gemotiveerd zijn om mee te doen. In het lerarenkorps leeft het idee immers sterk dat de publieke opinie een heel verkeerd beeld heeft van het beroep. Nu krijgen die 150.000 leerkrachten in Vlaanderen de kans om dat eindelijk eens duidelijk te maken.

Inhoud ↑