Federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) heeft de termijn van de steunzones - of ontwrichte zones - in ons land met achttien maanden verlengd. Eerder had Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) dat in een advies aan de federale regering voorgesteld. Die heeft nu de knoop doorgehakt.

De steunmaatregelen voor de ontwrichte zone Limburg blijven nu gelden tot 31 oktober 2021. Door het statuut van steunzone krijgen ondernemingen die in de regio investeren een vrijstelling van 25 procent gedurende twee jaar op de bedrijfsvoorheffing, per extra arbeidsplaats die ze creëren. Het voordeel komt overeen met een besparing tot 8 procent op de loonkost.

Inhoud ↑