De Vlaamse ­regering hoopt deze week de N-VA en de CD&V te verzoenen in een overgangsregeling voor het stikstofbeleid.

Dat stikstof hypergevoelige materie is, spreekt voor zich na een ­arrest van de Raad voor vergunningsbetwistingen. Dat zette het Vlaamse stikstofbeleid op de helling door de vergunning voor een kippenstal in Kortessem te vernietigen. In het ergste geval bedreigt die uitspraak elke andere vergunning waar extra neerslag in beschermd natuurgebied van stikstofverbindingen als NO x (verkeer, industrie) of ammoniak (landbouw) mee gemoeid is.

Dat zet vooral de N-VA, die met ­Zuhal Demir de minister van Omgeving levert, tegenover de CD&V, die met minister Hilde Crevits de belangen van de landbouw verdedigt. Demir dringt aan op een stevige inspanning van de landbouw. Het Vlaamse luchtbeleidsplan zal wellicht volstaan om de uitstoot van stikstofoxiden door het verkeer, de industrie of de huishoudens tegen 2030 onder controle te krijgen, oordeelde de Vlaamse ­administratie al, dat is helemaal niet het geval voor de uitstoot van ammoniak door de landbouw.

Maar de Boerenbond, gesteund door de CD&V, kan er niet mee leven dat er soepelere drempelwaarden zouden komen voor stikstofoxiden dan voor ammoniak. De ­organisatie dringt ook aan op een verschillende behandeling voor de vernieuwing van bestaande vergunningen als voor vergunningen die neerkomen op uitbreidingen.

Strengere normen

Hoe dan ook zullen de normen een stuk strenger worden. Een alternatief zou kunnen zijn om een tijdelijke vergunningenstop door te ­voeren, zodat er daarna een iets soepeler regime aangehouden kan worden. Het Algemeen Boerensyndicaat zou daar voorstander van zijn.

De meningsverschillen in de Vlaamse regering leidden er al toe dat een eerdere landingspoging, vlak voor de paasvakantie, afgeblazen moest worden. Maar intussen loopt de discussie al maanden. De regeling die de Vlaamse regering nu uitwerkt, is ook maar een voorlopige. Ze moet uitmonden in een rondzendbrief van Demir, die ­opnieuw rechtszekerheid moet ­geven en strikt genomen niet eens goedgekeurd moet worden door de Vlaamse regering. Daarna volgt het echte werk: een definitief PAS, de Programmatorische Aanpak Stikstof, die tegen het zomerreces het licht moet zien.

Liefst 80 procent van de beschermde natuur­gebieden in Vlaanderen lijdt onder een te hoge stikstofdruk. Sommige krijgen drie tot vijf keer meer te verwerken dan hun kritische drempel. Als er niet wordt ingegrepen, gaan ze onherroepelijk kapot.

Wim Winckelmans

Copyright © 2018 Mediahuis. Alle rechten voorbehouden