Volgens minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) heeft de voorlopige stikstofregeling van de Vlaamse regering "niet onmiddellijk een impact op de veestapel". De CD&V-minister geeft wel toe dat het moeilijker zal worden om een (vee)bedrijf uit te breiden of op te richten, zeker in de buurt van beschermde natuur.

In afwachting van een definitieve stikstofregeling (PAS - Programmatorische Aanpak Stikstof) later dit jaar heeft de Vlaamse regering met veel moeite een akkoord gevonden over een voorlopige manier van werken. Om een vergunningsstop te vermijden, zal voorlopig gewerkt worden met een ministeriële instructie. Die instructie legt strengere normen voor de uitstoot van stikstof vast. Voor ammoniakuitstoot (veeteelt en mestverwerking) bedraagt de drempel 0 procent. Voor NOx (industrie en transport) bedraagt de drempel 1 procent.

Volgens minister van Economie en Landbouw Hilde Crevits is het vooral belangrijk dat de instructies duidelijkheid brengen voor alle sectoren. "Het is belangrijk dat iedereen die onderneemt weet waar ze aan toe zijn", zegt de CDV-minister in een reactie. "De volgende stap is een definitieve PAS-regeling, die rechtszekerheid en ruimte biedt aan iedereen met het oog op een duurzame toekomst", klinkt het.

Volgens minister Crevits stellen de strengere normen de bedrijven, en zeker de landbouwbedrijven, voor "grote uitdagingen". De CDV-minister maakt zich sterk dat de regeling geen onmiddellijke impact zal hebben op de veestapel. Maar voor wie zijn bedrijf wil uitbreiden of wie een nieuw bedrijf wil oprichten, wordt het zeker moeilijker. Zeker in de buurt van habitatgebied "zal nog moeilijk lukken", klinkt het. "De focus komt te liggen op modernisering van de stallen waarmee bijvoorbeeld voor varkens en pluimvee nog grote winsten geboekt kunnen worden op vlak van beperking van de uitstoot", aldus nog Crevits.

Belga

Inhoud ↑