Het gemeentebestuur van Lanaken heeft een ontwerper aangesteld die een ruimtelijk uitvoeringsplan moet opmaken voor de site aan de Bessemerstraat waarop het Technisch Instituut Sparrendal is gevestigd. De school verhuist binnen afzienbare tijd naar een gezamenlijke scholencampus bij het Heilig Hartcollege aan de Stationsstraat.

Het waren de fraters van Tilburg die midden vorige eeuw startten met technisch onderwijs in Lanaken. Zij bouwden de eerste lokalen aan de Koning Albertlaan bij de bestaande lagere school, maar al snel ontstond er plaatsgebrek. In 1961 verhuisde de technische school naar nieuwe gebouwen buiten het centrum, aan het eind van de Bessemerstraat. Gaandeweg ontstond er een moderne secundaire technische en beroepsschool die de naam Technisch Instituut Sparrendal kreeg. In 1982 vormde de school samen met het Heilig Hartcollege en de Sint-Vincentiusschool de vzw Scholengemeenschap Lanaken en bleven enkel de tweede en derde graad van het TSO en BSO in Sparrendal.

“Op dit ogenblik maakt de vzw Scholengemeenschap Lanaken werk van een gezamenlijke scholencampus op de site van het Heilig Hartcollege”, vertelt burgemeester Marino Keulen (Open VLD). “Het wordt een nieuw scholencomplex van bijna 13.000 vierkante meter. Daarin zullen alle leerlingen van de drie scholen samen gehuisvest worden.

Het nieuwe complex wordt gebouwd met subsidie van het Vlaams ministerie van Onderwijs volgens de DBFM-formule (Design, Build, Finance en Maintain, nvdr.). “Dat betekent dat het schoolbestuur het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud toevertrouwt aan een private partner gedurende dertig jaar en hiervoor een jaarlijkse 'beschikbaarheidsvergoeding' betaalt aan deze private partner, die door het ministerie gesubsidieerd wordt”, legt burgemeester Keulen uit. “Na dertig jaar wordt het schoolgebouw eigendom van het schoolbestuur.”

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) trok anderhalf jaar geleden ruim 25 miljoen uit voor het project. “Met de komst van de nieuwe school bij het college zullen de gebouwen van het Technisch Instituut Sparrendal en middenschool Sint-Vincentius leeg komen te staan”, gaat burgemeester Keulen verder. “Om een andere invulling van beide sites mogelijk te maken, wordt een nieuw bestemmingsplan opgemaakt. Aan de Bessemerstraat is de huidige bestemming van openbaar nut achterhaald. De site ligt vlak naast de pas gerenoveerde sporthal. Het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan moet daarom ook inspelen op de hedendaagse woonbehoeften waarbij nieuwe woonvormen, zoals bijvoorbeeld woningen met een gedeelde tuin of ontmoetingsruimte, tot de mogelijkheden behoren.” Later dit jaar zal ook de start gegeven worden voor de herbestemming van de site van de Sint-Vincentiusmiddenschool in het centrum.

Eddy VANDOREN

Inhoud ↑