De Vlaamse arbeidsdienst VDAB heeft voor het eerst een dienstverlening uitgewerkt die specifiek gericht is op tijdelijk werklozen. Het gaat om coaching, opleiding en zelfs tijdelijke jobs.

Voortaan kunnen ook tijdelijk werklozen die in Vlaanderen ­wonen, bij de VDAB aankloppen voor aangepaste begeleiding. Dat was tot nog toe niet op grote schaal mogelijk. Voor die groep werd nooit eerder een aangepast menu van opleidingen of loopbaancoaching uitgebouwd. De behoefte was er niet.

Tijdelijk werklozen zijn, de naam zegt het zelf, maar een tijdlang werkloos en keren in regel na enkele weken of hooguit maanden terug naar hun werkgever en hun oude job. In de ogen van de beleidsmakers blijven het werknemers, ook al werken ze (even) niet.

Het systeem wordt in de eerste plaats als een sociaal aanvaardbaar opvangnet beschouwd, waarbij de werkgever zijn overtollig personeel (bijvoorbeeld bij winterweer of plotseling productie­verlies) een tijdje bij de overheid kan parkeren, zonder tot ontslag te moeten overgaan.

Tijdelijk werklozen krijgen een uitkering van de federale overheidsdienst RVA. Voor corona was die uitkering goed voor 60 procent van het (geplafonneerde) loon. Van enige begeleiding of activeringsaanpak was geen sprake.

De coronacrisis en de enorme opstoot in het gebruik van het ­systeem (zie inzet) hebben andere inzichten opgeleverd. Niet zozeer omdat, ter bescherming van de koopkracht, de vergoeding tot 70 procent werd opgetrokken (plus een dagvergoeding door de werkgever van 5,63 euro). Wel omdat er, voor het eerst, is nagedacht of die onverwachte loopbaanpauze geen mogelijkheden inhoudt.

Seizoenspluk

Zo lanceerde de Vlaamse minister van Werk, Hilde Crevits (CD&V), in april de campagne ' help de oogst', met een oproep aan tijdelijk werklozen om vrijwillig als seizoenswerker in de land- en tuinbouw aan de slag te gaan. Het is onduidelijk of die oproep veel weerklank heeft gevonden.

Van haar kant heeft de federale minister van Werk, Nathalie ­Muylle (CD&V), onlangs een beleids­vernieuwing ingebouwd in de versoepelde (corona)regels rond tijdelijke werkloosheid. Zo moeten werk­gevers die personeel om economische redenen in tijdelijke werkloosheid plaatsen, 'minstens twee vormingsdagen per maand aanbieden'. Dat levert volgens minister Muylle 'de garantie dat er verder geïnvesteerd wordt in de kennis en vaardigheden van die werknemers'.

Crevits zit op dezelfde golf­lengte. 'Tijdelijk werklozen mogen niet aan hun lot overgelaten worden en moeten worden gestimuleerd om tijdelijk bij een andere werkgever bij te springen, om opleidingen te volgen of om loopbaanbegeleiding te volgen. Voor het eerst zal de VDAB hen proactief en rechtstreeks aanschrijven.'

Die persoonlijke aanspreking volgt op een zomercampagne via sociale media. Deze week is de VDAB ermee begonnen. Op grote schaal. Het gaat om een doel­publiek van bijna 120.000 tijdelijk werklozen. Ze worden attent ­gemaakt op het bestaande opleidingsaanbod, maar ook op de kansen op loopbaanbegeleiding en op het aanbod aan tijdelijke jobs. ­Later volgt er een derde campagnegolf, via werkgeversfederaties en sectorfondsen.

Toegang tot contact­gegevens

Pas sinds kort heeft de VDAB toegang tot de (federale) gegevens over de tijdelijk werklozen, zoals de sector waarin ze werken. 'Dat moet ons helpen om een ­gericht hulpaanbod te doen', zegt Joke Van Bommel, de woord­voerster van de VDAB. 'Hoe ge­detailleerder de informatie die we hebben over het profiel van de betrokkenen, hoe gerichter en relevanter ons begeleidings- en opleidingsaanbod kan zijn.'

Arne De Brabandere, woordvoerder op het kabinet-Crevits, ­beaamt: 'Het heeft geen zin al­gemene mails uit te sturen. Het aanbod van de VDAB moet ook voor deze groep op maat zijn. Het is onzinnig om tijdelijke jobs met een duurtijd van pakweg twee weken of een maand te sturen naar ­iemand die slechts twee dagen per week werkloos is en de andere dagen nog zijn normale job doet. Maar iemand die een dag in de week werkloos is, zou op die dag wel een aangepaste (online) opleiding bij de VDAB kunnen volgen.'

Johan Rasking

Copyright © 2018 Mediahuis. Alle rechten voorbehouden

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.