De Vlaamse regering keurde op haar laatste ministerraad voor de kerstvakantie nog 130 maat­regelen goed. Ze moest daarvoor wel tot halfdrie 's nachts vergaderen. We zetten de belangrijkste ver­anderingen op een rij.

Registratierecht voor woning naar 7 procent

Gedaan met het klein en het groot beschrijf. “We stappen af van het onrechtvaardige systeem dat gebaseerd was op het verouderd kadastraal inkomen”, zegt minister van Financiën Bart Tommelein (Open VLD). Voor een eigen woning waar u zelf gaat wonen, betaalt u binnenkort nog 7 procent ­registratierechten. Voor huizen onder de 200.000 euro (220.000 euro in kernsteden en de Vlaamse Rand) wordt de eerste schijf van 80.000 euro bovendien vrijgesteld. Wie grondig renoveert binnen de vijf jaar krijgt nog een extra korting van 1 procent.

Voor ander vastgoed, zoals ­garages of een tweede woning, blijft het tarief van de registratierechten op 10 procent.

100 procent compensatie voor geschrapte bouwgrond

Wie zijn bouwgrond ziet veranderen in landbouwgrond of bosgebied, zal volledig schadeloos gesteld worden. Vandaag is die tegemoetkoming slechts goed voor 80 procent van de minwaarde op de aankoopprijs.

Minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) verwacht dat dit een serieuze boost kan geven aan het voornemen van de regering om de beperkte open ruimte beter te benutten. “Iedereen weet nu immers dat hij een correcte vergoeding krijgt bij ruimtelijke ingrepen.”

In de zeldzame gevallen dat u voordeel zou halen uit een aanpassing van de ruimtelijke plannen - bijvoorbeeld landbouwgrond die bouwgrond wordt - zal u een heffing van 25 procent moeten betalen wanneer de meerwaarde minder dan 250.000 euro bedraagt, en 50 procent heffing wanneer die daarboven ligt.

Elektronische opvolging jeugddelinquenten

Jeugddelinquenten over wie de rechter beslist dat ze moeten worden opgesloten, zullen in de toekomst ook elektronisch gemonitord kunnen worden. Volgens N-VA kan dat ook met een enkelband, zoals bij volwassen delinquenten. Maar minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) zegt dat er ­tegen de invoering, op 1 januari 2019, voldoende alternatieven zullen bestaan, waardoor de enkelband niet zal worden gebruikt. Jongeren zullen dan bijvoorbeeld hun whereabouts via hun smartphone moeten doorgeven aan de dienst die hen begeleidt.

Katten verplicht steriliseren

Alle katten geboren na 1 september 2014 moeten worden gesteriliseerd. Eigenaars krijgen daarvoor wel nog de tijd tot 1 januari 2020. Nieuwgeboren katjes moeten gesteriliseerd zijn ten laatste vijf maanden na hun geboorte of vooraleer ze verhandeld worden. Wie in de toekomst katten wil kweken, zal een erkenning als hobbykweker moeten aanvragen. Voorts moeten alle steden en gemeenten van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) een kattenplan op­stellen om het zwerfkatten­probleem aan te pakken.

Bossen open

Minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) draait de bestaande regeling voor de toegang tot bossen om. Vandaag kan je enkel in die bossen wandelen en spelen waar dat expliciet toegelaten is. In de toekomst zal het overal toegelaten zijn, behalve in de bossen waar een bord staat dat het verboden is. De minister hoopt dat de omschakeling er ook voor zal zorgen dat er lokaal een denkoefening komt over de bestemming van een bos, en dat daardoor ook meer bossen open­gesteld zullen worden dan vandaag.

24 uur per dag rookverbod op school

Roken op school mag vandaag al niet. Maar op de open ruimtes zoals de schoolplaats geldt dat verbod enkel van 6.30 uur tot 18.30 uur. “Het nieuwe rookverbod zal de hele week en de klok rond gelden op het hele schooldomein”, zegt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Ook bezoekers die daar voor een naschoolse activiteit zijn of het gebouw gebruiken voor andere doel­einden, zullen dus buiten de muren van de school moeten gaan roken. “Dat versterkt de voorbeeldfunctie die scholen hebben”, zegt Crevits. (hca)

Inhoud ↑