Lichtervelde/ Lichtervelde

Het OCMW mag het nieuwe dagverzorgingscentrum De Korenbloem op de bestaande zorgsite in de Statiestraat in Lichtervelde realiseren. Er is wel duidelijkheid over de start van duur van de werken.

Eind december 2019, bij de voorstelling van het meerjarenplan voor 2020-2025, verklaarde burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn (CD&V) dat de gemeente zou investeren in de zorgsector. Er zou een nieuwe vleugel gerealiseerd worden aan woonzorgcentrum 't Hof. Hierbij zou een dagverzorgingscentrum komen.

Het had de voorbije jaren wat voeten in de aarde, maar deze week vernam het OCMW van het Agentschap Zorg en Gezondheid dat minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (CD&V) het ministerieel besluit goedkeurde voor de startvergunning voor een centrum voor dagverzorging in de Statiestraat 80.

"Die verlengde vergunning geldt voor vijf jaar en kan worden verlengd met een termijn van drie jaar", zegt schepen van Welzijn Ann Gunst (CD&V). “De bouw van een centrum voor dagverzorging past in de ontwikkeling en uitbreiding van de bestaande woonzorgsite.” Daar zijn onder meer wzc 't Hof en lokaal dienstencentrum De Ploeg riet gevestigd.

Bibliotheek

Ook de nieuwe bibliotheek zou op dezelfde site gerealiseerd worden. De plannen voor de uitbreiding zijn nog niet uitgewerkt. Over de start, duur en kostprijs van de werken is voorlopig nog geen duidelijkheid. (lvw)