De verlaten en verwaarloosde site van Textiles d'Eecloo aan de Euerardstraat zal gesaneerd worden om plaats te maken voor woon- en economische functies.

In 1912 bouwde de in 1911 opgerichte Textiles d'Eecloo op een binnenterrein tussen de Zuidmoerstraat en de Euerardstraat een wolspinnerij. Nadien kwam er een ververij en daarna een metaalverwerkende activiteit. De voormalige fabrieksgebouwen, waarvan sommige beschermd erfgoed zijn, staan al enige tijd leeg, maar de activiteiten uit het verleden hebben de bodem ernstig vervuild. Het terrein zal nu herontwikkeld worden.

“De herontwikkeling gebeurt door de firma Santerra en omvat de bodemsanering en de realisatie van een gevarieerd en kwalitatief programma met economische functies en een woonaanbod”, laat Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) weten. “Daarbij wordt waardevol groen behouden en beschermd erfgoed geïntegreerd. Er gaat vooral aandacht naar het traag verkeer doorheen het projectgebied. Ook is er aandacht voor duurzaamheid, in het bijzonder voor hernieuwbare energieproductie en rationeel energiegebruik.”

Voor de uitwerking van een visie voor de herinvulling wordt de stad Eeklo bijgestaan door het consortium Orientes-Omgeving-Createlli, aangesteld door het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Dit moet uitmonden in een zogenaamd 'brownfieldcovenant'. “De aanpak van deze problematiek vergt een gecoördineerd overleg van verschillende overheidspartijen. De brownfieldconvenant voorziet in een dergelijke overlegstructuur om klare en duidelijke afspraken te maken”, klinkt het.

Over het ontwerpbrownfieldconvenant volgt nog een informatievergadering waarvan de aankondiging gebeurt via lokale kanalen. “Gedurende 14 dagen zullen opmerkingen, aanbevelingen of bezwaren kunnen worden ingediend. Daarna kan de definitieve goedkeuring van het brownfieldconvenant volgen”, klinkt het nog. (mye)

 

Copyright © 2018 Mediahuis. Alle rechten voorbehouden