Gemeentelijke basisschool De Leertuin, waar 402 kleuters en leerlingen schoollopen, zal vernieuwd worden, maar krijgt geen uitbreiding van 120 plaatsen. Dat besliste een wisselmeerderheid in de gemeenteraad. CD&V vreest een tekort aan plaatsen, N-VA wil geen nieuwe schulden en zegt dat er wél genoeg plaatsen zijn in Meise.

De coalitie CD&V-N-VA in Meise staat onder druk: in steeds meer dossiers worden er wisselmeerderheden gevormd. Op de laatste gemeenteraad van het jaar werd het plan voor de uitbreiding van de gemeenteschool De Leertuin met 120 plaatsen weggestemd. N-VA vond daarvoor een wisselmeerderheid bij raadsleden die nu de groep 'LB +' vormen. Het plan om De Leertuin te vernieuwen met behoud van het aantal plaatsen is wél goedgekeurd. CD&V is misnoegd.

Schepen van Onderwijs Miel De Boeck (CD&V): “In amper zeven jaar tijd is het aantal leerlingen in De Leertuin gestegen van driehonderd naar vierhonderd. Er zijn extra plaatsen nodig. We gaan de kinderen van Meise toch niet naar scholen buiten onze gemeente sturen? Ik vrees een tekort aan plaatsen.”

Schepen Sonja Becq (CD&V): “Meise had van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) 1,8 miljoen euro extra subsidie gekregen. Dat was een eenmalige subsidie om het aantal plaatsen in het basisonderwijs uit te breiden. Daarvan was 600.000 euro bestemd voor de uitbreiding van Vrije Basisschool Sinte-Maarten. Die uitbreiding wordt gerealiseerd. Maar de uitbreiding van De Leertuin, is weggestemd. Daardoor verliest Meise die eenmalige extra subsidie van 1,2 miljoen euro.”

“Geen nieuwe schulden”

N-VA en LB + stonden op de rem voor een uitbreiding van De Leertuin. Schepen van Financiën Jonathan De Valck (N-VA): “Meise heeft de laatste jaren serieus aan schuldafbouw gedaan en dat was hoognodig. We willen toch geen nieuwe schulden aangaan? Daarom koos N-VA met een wisselmeerderheid voor een beperkter project van zo'n 2,9 miljoen euro, waarvan anderhalf miljoen ten laste van de gemeente. Het project met de uitbreiding bij was gepland op minimaal zeven miljoen euro, waarvan 3,8 miljoen euro ten laste voor de gemeente. Dat avontuur willen we niet aangaan. Bovendien stel ik me ook vragen bij de mobiliteit. Die is rond De Leertuin al problematisch. Een uitbreiding van die school zal de situatie zeker niet verbeteren.”

Schepen Pol Van Doorslaer (N-VA): “N-VA ging akkoord met een vernieuwing van De Leertuin die niet meer dan twee miljoen euro voor de gemeente zou kosten en daar houden we ons aan. Ik betwist ook dat er een tekort aan plaatsen zou zijn, want in de andere drie gemeentescholen is nog geen leerlingenstop.”

School Sint-Brixius-Rode

De gemeenteraad keurde uiteindelijk ook een amendement goed van schepen Sonja Becq (CD&V).

Becq: “Als De Leertuin niet mag uitbreiden volgens die wisselmeerderheid, dan stelde ik voor om de Gemeentelijke Basisschool in Sint-Brixius-Rode wel uit te breiden en daarvoor een studie op te starten. Dat werd wel goedgekeurd. De uitbreiding daar is nodig, omdat er een extra woonwijk komt in Eversem. Het zijn dus geen extra plaatsen, want ze worden opgevuld door kinderen uit de nieuwe wijk.”

Joris Herpol

Inhoud ↑