Brussel. Wie aan de hogeschool een bachelor kleuter-, lager of secundair onderwijs of aan de universiteit een master burgerlijk ingenieur of burgerlijk ingenieur architectuur wil volgen, zal in de toekomst een verplichte maar niet-bindende toelatingsproef moeten afleggen.

De Vlaamse regering zette gisteren op voorstel van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) het licht op groen voor de toelatingsproef. Later volgen ook andere opleidingen, zoals diergeneeskunde. De testen voor die opleidingen zijn nog in ontwikkeling. “Deelname aan een toelatingsproef wordt vanaf volgend academiejaar een inschrijvingsvoorwaarde, maar het resultaat is niet bindend”, zegt minister Crevits. “Een student die niet slaagt voor de proef krijgt nog steeds toelating tot de opleiding.” Wel kan de instelling beslissen om bij een lage score een bijscholingspakket op te leggen om het studiesucces te verhogen. “De niet-bindende toelatingsproeven zijn bedoeld om de studiekeuze te versterken en niet om de instroom te beperken”, zegt Crevits nog. “Voor opleidingen tot leraar of burgerlijk ingenieur - beroepen waar grote nood aan is - zou dat ook geen goede zaak zijn. De maatregel betekent dus niet de herinvoering van het vroegere toelatingsexamen burgerlijk ingenieur.” (tvd)

Inhoud ↑