De Vlaamse regering heeft een crisisplan goedgekeurd dat de ergste nood in de jeugdhulp moet lenigen. "Dit betekent dat we 1.200 tot 1.500 gezinnen extra kunnen begeleiden", zei minister van Welzijn Hilde Crevits. De crisiszorg in de jeugdhulp slibt dicht, waardoor minderjarigen in crisissituaties niet altijd de gepaste hulp krijgen en soms zelfs weer naar huis worden gestuurd.

De regering trekt 100 miljoen euro uit voor het plan. Daarmee worden 800 tot 900 extra begeleidingsplaatsen gecreëerd. De zes crisismeldpunten in Vlaanderen en Brussel worden elk versterkt met één voltijdse medewerker. De tijdelijke versterking van de crisisbegeleidingen die de Vlaamse regering eerder al besliste zal vanaf 2024 structureel gefinancierd worden. (BELGA)