Vlaamse leerkrachten waren in 2016 opvallend vaker ziek dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Het gemiddelde aantal opgenomen ziektedagen lag in 2016 op 18,89, ruim 2,5 dagen meer dan in 2015.

De stijging is vooral merkbaar in de groep tussen 56 en 65 jaar. Daar zitten de verhoogde pensioenleeftijd en het uitdoven van een aantal verlofstelsels voor iets tussen. Voorts stijgt het ziekteverzuim vooral bij directieleden.

Het onderwijspersoneel werd in 2016 vooral geveld door griep, maar psychosociale aandoeningen zoals stress, depressie of burn-out zijn wel verantwoordelijk voor het gros van de ziektedagen. Mensen blijven door dat soort ziektes gemiddeld langer thuis dan door griep. Psychosociale aandoeningen tekenden in 2016 voor meer dan 36 procent van de ziektedagen.

'Ook in andere sectoren stijgt het aantal opgenomen ziektedagen', merkt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) op. Ze pleit voor lokale vervangingspools waarmee scholen zieke leerkrachten kunnen vervangen vanaf een ziekteverlof van tien werkdagen.

De christelijke onderwijsvakbond noemt de cijfers 'de zoveelste alarmbel op rij' en eist actie. Hij pleit voor een langetermijnplan over de legislaturen heen om de noden in de basisscholen op te vangen en het werk werkbaarder te maken.

Inhoud ↑