De Vlaamse regering neemt extra maatregelen om lokale besturen en ouders te ondersteunen bij de sluiting van kinderopvanginitiatieven. Zo zullen er voortaan niet enkel subsidies zijn voor noodopvang als het gaat over een sluiting door handhavingsmaatregelen, maar ook bij sluitingen om financiële redenen of overmacht. Ook de periode waarin kinderen elders tijdelijk opvang kunnen krijgen, wordt verlengd van 6 tot 18 maanden.

Het aantal kinderopvanginitiatieven dat (tijdelijk) de deuren sluit, stijgt. Sinds de zomer werkt het agentschap Opgroeien volgens het voorzorgsprincipe en dat leidt al een tijdje tot een verhoogd aantal schorsingen en sluitingen. Tegelijk zijn er ook kinderopvanginitiatieven die er zelf de brui aan geven, bijvoorbeeld door financiële problemen of na overmacht zoals ziekte, overlijden of brand.


Die sluitingen hebben tot gevolg dat ouders van de ene op de andere dag hun opvangplaats voor hun kinderen verliezen. Om samen met de lokale besturen sneller tot een oplossing te komen, voert Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits (CD&V) enkele aanpassingen door in de huidige regelgeving.


We geven meer mogelijkheden aan lokale besturen om vervangopvang voor ouders te organiseren in de buurt


Hilde Crevits


Zo wordt de subsidie voor de tijdelijke noodopvang uitgebreid. De regering voerde eerder al een subsidie in voor de organisatie van tijdelijke opvang wanneer een initiatief moest sluiten omdat het in handhaving zat. "We breiden dit uit naar alle sluitingen van kinderdagverblijven, ongeacht de reden. Ook bij kinderdagverblijven die sluiten door faillissement of overmacht", legt minister Crevits uit. "We geven ook meer mogelijkheden aan lokale besturen om vervangopvang voor ouders te organiseren in de buurt, zo willen we de opvang zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke opvang houden."


Verder wordt de vastgelegde periode van de tijdelijke vervangcapaciteit verlengd van 6 naar 18 maanden. Dat geeft ouders en lokale besturen meer tijd om naar een vaste oplossing te zoeken.


In de marge van de beslissing over het gesubsidieerde vervangaanbod heeft de Vlaamse regering ook beslist dat de sector van de kinderopvang 15,7 miljoen euro aan steun zal krijgen voor de hoge energieprijzen. Een initiatief in de kinderopvang voor baby's en peuters mag rekenen op een subsidie van 120 euro per erkende opvangplaats. Dat houdt bijvoorbeeld in dat er voor een onthaalouder met 8 vergunde plaatsen in een tussenkomst van 960 euro voorzien wordt. Voor de buitenschoolse opvang wordt er 70 euro per erkende kleuteropvangplaats voorzien. In totaal gaat het bij de kinderopvangvoorzieningen om 12,3 miljoen euro en bij de buitenschoolse opvang om zo'n 3,4 miljoen euro.

Vrt Nws