Tachtig vaccinatiecentra, verspreid over heel Vlaanderen, doen opnieuw de deuren open voor een herfstprik tegen corona. Ouderen, kwetsbaren en zorg­verleners komen als eersten aan de beurt. Van de 65-plussers heeft intussen al 64% een afspraak vastgelegd.

De heropening van de tachtig Vlaamse vaccinatiecentra verloopt tot nog toe opvallend vlot. Dat leert een rondvraag bij een aantal centra. “We zijn er helemaal klaar voor”, zegt onder meer Pieter Poriau, coördinator van het vaccinatiecentrum Voorkempen, dat morgen opnieuw opengaat. Ook in Gent en Antwerpen, waar de centra vandaag heropenen, zat alles snel in operationele modus.

Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten zijn er nergens grote problemen of tekorten. Het helpt dat er minder centra nodig zijn én dat die over het algemeen ook kleiner zijn. Bovendien staat op de meeste plaatsen weer een ­legertje vrijwilligers klaar. “De shiften voor de vrijwilligers waren op korte tijd weer bijna helemaal ingevuld”, zegt Pieter Po­riau van Voorkempen. Eenzelfde verhaal in Gent, waar 120 vrijwilligers helpen met de logistieke taken.

Geen booster

Ook aan de kant van de ­gevaccineerden neemt de herfstvaccinatiecampagne een goede start. De 65-plussers kregen als eersten een uitnodiging en Vlaams ­minister van Welzijn, Hilde Crevits (CD&V), laat weten dat 64% van hen al een afspraak heeft vastgelegd. 65-plussers zijn een prioritaire groep, naast mensen met een onderliggende aandoening en zorgverleners. Enkel wie volledig is gevaccineerd, krijgt de uitnodiging (een boosterprik hoeft niet). Met een vaccinatiegraad van 98,6% bij de 65-plussers gaat dat over zo goed als iedereen.

Na de prioritaire groepen komt de rest van de bevolking aan de beurt, vanaf 18 jaar tot en met 64 jaar. ­Tegen 1 november zou iedereen die dat wil, een herfstprik ­gekregen moeten hebben. Wie niet is gevaccineerd en toch die nieuwe prik wil, kan contact opnemen met een vaccinatiecentrum om de basisvaccinatie alsnog te doen. Afhankelijk van het ­centrum en de timing krijg je een vaccin van Pfizer of ­Moderna. Volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid beschermt de extra prik “uitstekend” tegen “zware ziekte en ziekenhuisopname”.

Er zijn nog nieuwere vaccins op komst die aangepast zijn aan de nieuwste coronavariant, maar het agentschap roept de bevolking op om daar niet op te wachten, omdat die mogelijk te laat komen. Het Europees Geneesmiddelenagentschap moet voor het gebruik ervan nog zijn fiat geven.

PIETER LESAFFER