De visserij biedt aan veel uitdagingen het hoofd, en daar moet het nieuwe Ondersteuningsfonds voor Visserij in Transitie - kortweg OVIS - zijn steentje toe bijdragen. En wel met financiële steun voor innovatieve projecten en studies die de sector duurzamer maken. ''Zo kunnen reders op zoek gaan naar alternatieve visgronden of de schepen nog energiezuiniger maken"", zegt Bruno Decordier, zelf reder.

De Belgische visserij kampt de jongste jaren als sector met tal van problemen: de vermindering van visgronden, de brexit, wijzigende visbestanden door klimaatopwarming en sinds kort de stijgende energieprijzen. De bedoeling van de vzw OVIS is om projecten financieel te steunen die een oplossing willen bieden aan deze problemen.

De middelen van de vzw zijn afkomstig uit een deel van de door de vissers betaalde bedrijfsvoorheffing, die op deze manier ten dienste van de sector worden gesteld. ''Meer dan ooit heeft de visserij nood aan nieuwe denkwijzen, oplossingen en methoden om de transitie te blijven maken naar een duurzame en lokaal verankerde visserijketen, met langetermijnperspectieven voor zowel werknemer als -gever. Met haar bereik en middelen kan OVIS extra zuurstof geven aan nieuwe initiatieven ten voordele van de hele sector"", zegt Bart Naeyaert, voorzitter van OVIS.

Bedrijven, onderzoeksinstellingen, belangenorganisaties of andere partijen kunnen projecten indienen tijdens een zogenaamde 'call'. Het gaat telkens om projecten die de sector ten goede komen op lange termijn.

''We denken daarbij bijvoorbeeld aan nieuwe vangsttechnieken en methoden om vis te verwerken, dataverzameling op zee, de diversifiëring van de inkomsten van vissers, maatregelen die de energie-efficiëntie van de sector ten goede komen, en levenslang leren voor vissers"", licht Frederik De Koninck van OVIS toe. De eerste call loopt van 13 september tot en met 13 oktober. ''Voor de eerste call is er bewust gekozen om zonder een specifiek thema te werken, al gaat de voorkeur - gezien de actualiteit - wel uit naar projecten die handelen rond het terugdringen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.""

Woelige wateren

Het project krijgt de steun van Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits (CD&V). ''De visserij bevindt zich in woelige wateren. We moeten ervoor zorgen dat we de vissers in Vlaanderen kunnen houden. We willen daarom mee investeren in de visserij. Het is goed dat de eerste oproep voor projecten heel ruim genomen werd, want er zijn dan ook heel wat uitdagingen. Ik hoop oprecht dat er projecten uit vloeien die onze visserij ten goede komen"", zegt Crevits. Ook federaal minister van de Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open Vld) steunde de oprichting. Reder Bruno Decordier is lid van de raad van bestuur en lovend over het initiatief. ''Het is een must voor de toekomst. Het is moeilijk om op eigen houtje nieuwe initiatieven uit te werken, omdat er te weinig financiële marge is door de prijzen. Door de extra financiële steun kunnen reders bijvoorbeeld op zoek gaan naar alternatieve visgronden door de brexit, of de schepen nog energiezuiniger maken. Dat is jaren het streefdoel. We hebben ons verbruik al kunnen terugbrengen van 7.000 naar 4.000 liter door enkele ingrepen zoals het gebruik van andere netten. Nu kan er verder nagedacht en geprobeerd worden om zo veel mogelijk vis te vangen met zo weinig mogelijk brandstof"", aldus Decordier.

LEEN BELPAEME