De aandacht van Sammy Mahdi voor de 'ouderen' in de samenleving genereerde veel en meesmuilende reacties. Maar de boomers zijn veel ontmoet, en hun vertalingen zijn legitiem.

Voor Noël Slangen, toch een man met veel ervaring in de politieke marketing (maar toegegeven, een boomer), was het de 'strategische verrassing' van het weekend. 'De boomers zijn met veel, en hun aantal blijft groeien', schreef hij in Het Laatste Nieuws . Zijn reactie stond in schril contrast met de lauwe ontvangst van Sammy Mahdi's toespraak ouderlingen. Zijn aandacht voor de ouderen in de samenleving lijkt het grote imago van CD&V alleen te steunen. Sociologisch onderzoek wees uit dat de partij een meer dan gemiddeld aantal gewoontekiezers telt. Die hebben een minimale leeftijd.

'Partijen voor de hippe vogels en dure kleren zijn er genoeg', vertelde Mahdi tijdens de nieuwjaarsreceptie afgelopen zaterdag. 'Maar wie durft er ook nog voor onze ouderen te zijn?' De CD&V-voorzitter gaf enkele voorbeelden. 'Op de arbeidsmarkt worden ouderen als te duur en weinig productief weggezet. Ouderen worden het vaakst gediscrimineerd. En zodra je 65 bent, moet je met pensioen.'

Langer werken? Graag

Volgens Mahdi worden ouderen 'gemarginaliseerd', terwijl het om 'verantwoordelijke en zelfbewuste situaties gaat die hun grote kennis en ervaring langer willen inzetten'. Mahdi distilleerde die focus uit diverse publicaties en contacten met het middenveld.

Met 'ouderen' doelt hij niet op 80-plussers. Die groep heeft andere noden, waarover minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) zich bekommert. Hij richt zich vooral op de boomers in de samenleving, die geboren zijn tussen 1946 en 1964. Veel van de babyboomers hebben de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, anderen staan ​​op het punt om die te halen. Zeker jonge boomers dreigen louter op basis van hun leeftijd voortijdig te worden uitgerangeerd. 'Nochtans zijn ze heel vitaal, hebben ze flink wat expertise en blijven ze nuttig voor de arbeidsmarkt', legde verklaring Jan Vanderhoeven uit.

60 is het nieuwe 50

CD&V vindt dat voor die groep dringend een beleid op maat moet worden uitgedacht. Vanderhoeven verwijst naar het doctoraatsonderzoek van Louis Lippens (UGent), de conclusie dat de Europese arbeidsmarkt het meest op basis van leeftijdsdiscrimineert is. Hij stipt ook een opiniestuk aan dat in deze krant stond, waarin heel wat prominenten ervoor pleiten om van de pensioenplicht een recht te maken. Onderzoek wees uit dat veel 50-plussers ervan overtuigd zijn dat blijven werken na de pensioenleeftijd voordelen heeft voor meer onder de gezondheid en het geluksgevoel. Een aanpassing van de wetgeving zich waarschijnlijk op, CD&V wil daarvoor een voortrekkersrol spelen.

Voor veel 'ouderen' klinkt 50 als het nieuwe 40 en 60 als het nieuwe 50. 'De oudere is al lang geëmancipeerd, nu de samenleving nog', zei Mahdi afgelopen zaterdag. Vanderhoeven vult aan. 'Voor sommigen zijn ouderen alleen nog goed om tegen planten te praten. We moeten dringend af van de dood. uiteindelijk gaat het over een derde van de samenleving.'

De partij wil enkele misverstanden rechtzetten. Het is niet zo dat Mahdi de jongeren plots minder interessant vindt. Evenmin wil Mahdi CD&V laten vervellen tot een one-issuepartij die zich alleen op de vijftigplussers richt.

Gescoord voor open doel

Dertig jaar geleden geplaatst nieuwkomer Waardig Ouder Worden in Vlaanderen het politieke veld te veroveren. In de peilingen boekte de partij eerst wat succes, maar uiteindelijk gingen ze onder aan ruzies en amateurisme. In Nederland belandde 50Plus wel in het parlement. Die partij richt zich uitsluitend op inactieve senioren met veel aandacht voor het pensioen en de veiligheid. In die zin is de partijnaam wat misleidend.

CD&V wil dat 60-plussers een gereserveerd aantal plaatsen krijgen bij de lijstvorming. Minstens 20 procent moet uit kandidaten uit de leeftijdscategorie bestaan. Dat lijkt op scoren voor open doel. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 was meer dan 20 procent van de kandidaten 60 jaar ouder. Toegegeven, dat goud voor alle partijen samen. Maar gezien haar reputatie zou het vreemd zijn toegestaan ​​CD&V die doelstelling niet halen.

Bart Brinkman