Negen ouders hebben gisterochtend een noodcrèche geopend aan het kabinet van minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (CD&V). Ze zitten met de handen in het haar omdat ze hun kroost niet meer bij de opvang kunnen laten. ''De problemen moeten worden erkend"", aldus Thomas Schoenaerts. ''Nu zijn er enkel verliezers.""

Opvallend beeld in de inkomhal van het Hendrik Consciencegebouw woensdagochtend omstreeks 9 uur. Spelende kinderen zitten er op de grond, omringd door bezorgde ouders. Rond hen liegen de opschriften er niet om: ''Help!"", staat overal te lezen, naast een blad met daarop 'Crisis Crèche Crevits' te lezen. Net als elders in ons land staat het water 9 ouders uit Laken en omstreken aan de lippen.

De Brusselse crèches zitten al langer in de problemen. Er is een enorm tekort aan personeel en dat laat zich voelen. ''Ik heb twee kinderen en heb dus wel al even ervaring met de opvang"", doet Thomas Schoenaerts zijn verhaal. Hij laat zijn kinderen al anderhalf jaar lang naar De Zinnekes in Laken gaan. ''Ik heb dan ook jammer genoeg met eigen ogen kunnen vaststellen dat het niveau steeds verder is gedaald met steeds minder spel en steeds minder aandacht voor de echte zorg.""

Nochtans ligt het zeker niet aan de bewuste crèche. ''Ze doen er alles aan om de continuïteit te waarborgen met de middelen die ze hebben. Maar 8 à 9 kinderen voor één begeleider is veel te veel, om niet te zeggen ondoenbaar"", benadrukt Schoenaerts. Het is jammer genoeg geen alleenstaand verhaal in het Brusselse. Heel wat kinderopvanginitiatieven zijn al maandenlang op zoek naar medewerkers. Vorig jaar zijn er in Brussel meer dan 40 vacatures in de kinderopvangsector -met het Nederlands als contacttaal- afgesloten zonder invulling. Dit terwijl er nog steeds 26 vacatures openstaan.

Om beurten oppassen

Sinds kort is de crèche waar Thomas zijn kinderen zitten nog slechts 1 op 3 weken open. Een voldongen feit voor de ouders wiens kinderen er worden opgevangen. Met de moed der wanhoop zochten ze naar oplossingen. In de eerste plaats bij de grootouders maar om de kinderen daar elke dag te stallen is praktisch ook niet doenbaar. Daarom beslisten ze om een soort beurtrol op te starten waarbij de 9 ouders om beurten passen op 6 kinderen.

Om aandacht voor de problematiek te vragen besloten de ouders hun noodopvang tussen 9 en 11 aan het kabinet van Hilde Crevits te organiseren. ''We willen dat ons probleem wordt erkend. Dat ze met haar neus op de feiten wordt gedrukt. Dit is trouwens niet enkel ons probleem. Ook elders in ons land zitten ouders met hetzelfde probleem. Het is geen puur Brussels probleem"", aldus Schoenaerts. dit werd geïllustreerd door de aanwezigheid van ouders uit Gent en Leuven: ''Onze crèche in Heverlee werd vorige week gesloten"", vertelt Joris Timmermans met zijn zoontje van zeven maanden oud op zijn arm. ''In Leuven is het heel moeilijk om opvang te vinden nu. Wij hebben een oplossing gevonden voor twee dagen, maar veel ouders hebben helemaal niks. Dit kan zo niet verder. Thuis zitten met onze kindjes is leuk, maar daarmee komt geen brood op de plank. Wij zouden graag een job kunnen uitvoeren en carrière maken. Op dit moment zijn er immers enkel verliezers. Niet alleen de opvanginitiatieven en de ouders maar ook en vooral de kinderen"", aldus Schoenaerts.

850 mensen in opleiding

Minister Crevits bleef niet ongevoelig voor de actie en kwam omstreeks 11 uur even uit de Vlaamse ministerraad. Ze beloofde beterschap: ''850 mensen zijn momenteel in opleiding. Die zullen heel binnenkort ingezet kunnen worden. Daarnaast kunnen mensen ook onmiddellijk als kinderbegeleider beginnen en de job leren op de werkvloer"", klonk het. Ook het probleem van de hoge werkdruk erkende de minister: ''Dat is een heel terecht punt dat aangehaald wordt. Het grootste probleem zit bij de allerjongste kinderen. Daar is het echt van belang dat er voldoende begeleiders zijn. Als we daar zouden kunnen ingrijpen, zou dat soelaas kunnen bieden."" Of de ratio van acht à negen kinderen per begeleider dan naar beneden kan gaan zoals in de Franse Gemeenschap ''wordt een beslissing van de regering"", aldus Crevits. ''Ik heb een plan klaargemaakt en hoop echt dat we bij de Septemberverklaring al aanzetten kunnen geven tot oplossingen die een toekomstperspectief kunnen geven aan de sector.""

WOUTER HERTOGS