De brede weersverzekering heeft in het eerste jaar van haar bestaan al meteen meer moeten uitkeren aan boeren dan dat ze heeft opgehaald aan premies. 'Dat komt door de extreme droogte van april tot september 2020', zegt Vlaams Parlementslid Steven Coenegrachts (Open VLD).

Sinds begin 2020 is het landbouwrampenfonds opgeheven. Boeren kunnen sindsdien nog wel een schadevergoeding aanvragen bij het gewone rampenfonds, maar alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden. Voor de rest zijn ze aangewezen op een brede weersverzekering. Daar is tien jaar over gebakkeleid. De verzekeringssector was aanvankelijk niet geïnteresseerd. Zelfs KBC, de huisverzekeraar van de Boerenbond, viel niet aan te porren. Maar uiteindelijk is die verzekering er wel gekomen.

De Vlaamse regering heeft een aantal minimale voorwaarden uitgewerkt. Vorig jaar waren er vier verzekeringen erkend, dit jaar zes. De landbouwers krijgen subsidies voor 65 procent van hun premie. In dat eerste jaar bleek al meteen dat die nieuwe verzekering geen overbodige luxe is. In 2020 is in Vlaanderen voor 17,83 miljoen euro aan schade uitbetaald door de verzekeraars. Dat is meer dan de 13,5 miljoen euro die ze hebben ontvangen aan premies. Dat blijkt uit cijfers die Steven Coenegrachts heeft opgevraagd aan Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V). 'Een verschil van 4 miljoen euro. De verzekeraars hebben er dus hun broek aan gescheurd', stelt Coenegrachts vast.

Zonnebrand

'We moeten die verzekering na dit eerste proefjaar zeker evalueren. Zo is die nu wel geldig voor storm, hagel, vorst, ijs, regenval en droogte, maar niet voor zonnebrand. Op het moment dat de voorwaarden zijn geschreven, was dat nog geen probleem. Dat is het intussen wel. Die uitbreiding zou dus welkom zijn', zegt Coenegrachts. 'Zeker voor de fruitsector in Limburg. We moeten er ook voor zorgen dat zo veel mogelijk landbouwers zo'n verzekering afsluiten, dan daalt de premie voor iedereen. Want nu hoor ik van landbouwers dat hun polis voor dit jaar al stijgt. Vorig jaar hebben 2.964 landbouwers die premie aangevraagd. Dat betekent dat 13 procent van alle boeren een verzekering heeft. Dat kan beter.'

De interesse lijkt wel aangewakkerd. 'Voor 2021 zijn er tot nu toe zo'n 10 procent meer polissen dan vorig jaar ', zegt Vanessa Saenen, woordvoerder van de Boerenbond. 'Die verzekering is nieuw en zit nog in een testfase. Wij zijn voorstander, maar het is de boer die beslist. Die heeft de keuze: een verzekering of niets, want het rampenfonds is er alleen voor zeer grote rampen. Vooral voor de fruitteelt is dit een belangrijke verzekering. Denk maar aan de mogelijke hagelschade.'

Hendrik Vandamme, voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat, verwacht geen grote toename van het aantal polissen. 'In een land als Frankrijk, waar ze al langer een weersverzekering hebben, is dat ook beperkt tot bepaalde teelten zoals groenten, fruit of aardappelen, waar de schade erg kan oplopen. In de traditionele akkerbouw wegen de kosten veroorzaakt door extreme weersomstandigheden minder zwaar.'

Limburg koploper

In Limburg is die brede weersverzekering veruit het populairst, zo blijkt uit de subsidies die de landbouwers daarvoor van Vlaanderen hebben ontvangen. Vlaanderen heeft in totaal 8,7 miljoen euro gesubsidieerd van de 13,5 miljoen euro aan premies. Daarvan ging 3,4 miljoen euro naar Limburg, op de tweede plaats staat West-Vlaanderen met 2 miljoen euro. De reden is eenvoudig: het epicentrum van de fruitteelt zit nu eenmaal in Limburg.

De weersverzekering heeft nog een voordeel: de boeren krijgen hun geld sneller. 'Vroeger kregen ze hun vergoeding pas een jaar na de erkenning als landbouwramp. Nu gebeurt de uitbetaling nog in hetzelfde jaar', zegt Coenegrachts.

In de verzekeringssector is niet iedereen even enthousiast over die weersverzekering. Eén van het handvol eerste aanbieders is intussen ook al gestopt, nadat die verzekeraar dubbel zoveel heeft uitgekeerd aan schadevergoeding als hij opgestreken had aan premies.

'Boeren nemen gewoon de goedkoopste verzekering, maar ze lezen de kleine lettertjes niet', waarschuwt een insider. 'Ze moeten goed nagaan waar ze nu precies voor verzekerd zijn, hoe hard het bijvoorbeeld moet vriezen alvorens ze schade uitbetaald krijgen. Dat verschilt sterk van de ene tot de andere polis.'

'De verzekering is wel geldig voor storm, hagel, vorst, ijs, regenval en droogte, maar niet voor zonnebrand. Die uitbreiding zou welkom zijn' Steven Coenegrachts (Open Vld)Vlaams Parlementslid

Liliana Casagrande

Inhoud ↑