Zestig jaar Sint-Andreas-lyceum Brugge. Naar aanleiding van het zestigjarig bestaan van het Sint Andreas-lyceum in het Concertgebouw in Brugge wordt momenteel druk gerepeteerd door de SASK leerlingen.

Het feest vindt plaats op 15 februari in aanwezigheid van Minister Crevits.

Speelv(l)euvels is de titel van het stuk, waaraan ook de kleuters en de leerlingen van de lagere school hun steentje zullen bijdragen. (mvn)