Het departement Onderwijs verhuist van CD&V-minister Hilde Crevits naar N-VA’er Ben Weyts. Economie, Werk en Landbouw krijgt ze er voor in de plaats. Ze heeft er nooit doekjes om gewonden: Hilde Crevits voelde zich in haar sas op Onderwijs. “Ik deed dat inderdaad graag, ik voelde mij daar goed. Maar ik moet bekennen dat ik me tegen voorganger Philippe Muyters wel eens liet ontvallen dat zijn portefeuille met Economie, Werk, Innovatie en Wetenschapsbeleid mij bijzonder interessant leek. En dat is het, daarover twijfel ik geenszins,” zegt minister Crevits.

Hectisch

Het is woensdagochtend als we Vlaams minister Crevits kunnen spreken. Straks moet ze als minister in de nieuwe regering Jambon I de eed afleggen in het Vlaams parlement. En er wordt nog druk overlegd en georganiseerd. Nieuwe kabinetten lopen niet vanzelf vol. Het gesprek wordt geregeld onderbroken. Maar de stem is helder. En verrassend fris. “Ik ben superblij”, zegt ze en het klinkt niet eens verzonnen. “Echt waar,” bevestigt ze nogmaals. “Superblij met die bevoegdheden. Economie, Werk, Innovatie en Wetenschapsbeleid zijn zeker voor West-Vlaanderen niet onbelangrijk.”

Het aanduiden van de ministers en het verdelen van de bevoegdheden waren het sluitstuk van de maandenlange onderhandelingen. Aanvankelijk, zo luidde het, waren er vijf ministerposten voor N-VA en telkens twee voor CD&V en Open VLD. Een CD&V’er zou ook voorzitter van het Vlaams parlement worden. Maar het draaide bij verrassing op de valreep nog anders uit. CD&V heeft drie ministers, Open VLD twee en N-VA vier plus het voorzitterschap van het Vlaams parlement. Dé verrassing bij CD&V, die derde minister, is overigens een... West-Vlaamse verrassing. De Vlaams minister voor Brussel, jeugd en media is... Benjamin Dalle. West-Vlaming of Brusselaar, vragen we aan Hilde Crevits. “Een Brusselaar, maar helemaal van Damme,” antwoordt ze diplomatisch.

West-Vlaanderen is dé landbouwprovincie bij uitstek, maar een West-Vlaamse minister van landbouw, daarvoor moeten we al terug naar het tijdperk Yves Leterme, die dat vijftien jaar geleden combineerde met zijn functie van minister-president. Hilde Crevits: “Dat heb ik intussen al mogen horen. Eindelijk, zeggen ze, nog eens iemand van bij ons. De sector heeft het lastig, kampt met diverse problemen... Daar is echt nog veel werk te verrichten.”

Duaal leren

“Het zijn dan wel nieuwe bevoegdheden, maar ze zijn wel voor een deel complementair met het Onderwijs. Via het wetenschapsbeleid kunnen wij het hoger onderwijs bij ons extra zuurstof geven en zo de innovatie aanzwengelen om uit te zoeken hoe wij verder kunnen excelleren met bijvoorbeeld onze voedingsindustrie.”

De minister was in de voorbije bestuursperiode ook een vurig pleitbezorger voor het duaal leren: leerlingen lopen deels in de klas, deels in de bedrijven school. De nieuwe regering wil dat duaal leren uitbreiden. Onder meer in het hoger onderwijs én onderzoeken of dat ook voor algemeen secundair onderwijs kan. “Daar kunnen we voort werk van maken,” zegt ze, “om dat verder uit te bouwen. Maar dan doe ik dat nu vanop de andere kant, die van de ondernemingen.”

Eind van de maand is er mogelijk de Brexit. Veel exportgerichte West-Vlaamse bedrijven doen zaken met Britten. Ook voor de haven van Zeebrugge blijft de Brexit niet zonder gevolgen. In die omstandigheden kan het een extra troef zijn dat een West-Vlaming Economie onder haar hoede heeft.

“Interessante tijden voor zulke bevoegdheden. Het bedrijfsleven is volop in verandering, we kunnen kennismaken met nieuwe technieken en producten. Ik vind die nieuwe bevoegdheden ook daarvoor interessant, voor mijn persoonlijke ontwikkeling.”

Opkomstplicht

Er is de voorbije maanden hard onderhandeld en het regeerakkoord bevat zeker elementen die CD&V en Hilde Crevits er liever niet in hadden gezien. Applaus voor het afschaffen van de opkomstplicht bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen was er van die kant allicht niet. “Ik ben een verdediger van de opkomstplicht. Dat is juist. Maar als we vaststellen dat er nauwelijks nog wordt omgekeken naar wie verzaakt aan die plicht, dan vind ik het niet zo erg dat we dat in die omstandigheden moeten prijsgeven. Het zal ons ertoe aanzetten om mensen te overtuigen van hun stemrecht en van het belang om te gaan stemmen.”

Belangrijker voor de minister is de bestuurlijke rust die er de komende vijf jaar zal zijn bij het provinciebestuur. “Aan de provincies wordt niet geraakt én een opgelegde fusie van gemeenten komt er ook niet. Voor ons waren dat belangrijke punten”, zegt minister Crevits. “Net zoals de tegemoetkoming via het openruimtefonds voor de landelijke gemeenten.”

 Jan Gheysen

 

Copyright © 2018 Roularta Media Group. Alle rechten voorbehouden

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.