Kinderopvang: Vanaf vandaag kunnen organisatoren van groepsopvang aanvraag doen voor hogere subsidie

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Sinds vandaag kunnen organisatoren van groepsopvang in de sector van de kinderopvang in Vlaanderen een aanvraag indienen om over te schakelen naar de ‘subsidie inkomenstarief’, de hoogste subsidie in de sector. In totaal wordt er 33 miljoen euro uitgetrokken.

Het gaat om één van de maatregelen uit het pakket van 115 miljoen dat de Vlaamse Regering vrijmaakte bij de Septemberverklaring vorig jaar om de kinderopvang te versterken.

Met deze maatregel wil minister Crevits een gelijk speelveld creëren dat meer financiële mogelijkheden biedt voor heel wat kinderopvanginitiatieven. Tegelijk moet de maatregel het aandeel van plaatsen met subsidie inkomenstarief verhogen. Op die manier wordt er ook in extra toegankelijke plaatsen aan inkomenstarief geïnvesteerd voor gezinnen met lage inkomens.

Met de hogere subsidie investeert minister Crevits in betere verloning en arbeidsvoorwaarden in de sector van de kinderopvang. Organisatoren kunnen ook de extra middelen ook inzetten in meer opleidings- of ondersteuningsmogelijkheden, het versterken van het pedagogisch beleid of het verbeteren van de kind-ratio.

“Investeren in het creëren van een gelijk speelveld is een noodzakelijke eerste stap om de werkdruk in de kinderopvang te verminderen en de sector te versterken. Bij deze maatregel gaat het om een stijging naar ongeveer 15.000 euro per plaats. Met deze hogere subsidie verwacht ik dat er effectief verschillen gemaakt kunnen worden. Voorlopig zijn er in 3000 plaatsen voorzien, als blijkt dat er meer aanvragen zijn, zal ik verder bekijken hoe we het aantal plaatsen kunnen optrekken. Het is nu vooral van belang dat alle organisatoren die willen omschakelen een aanvraag indienen. Ik moedig hen sterk aan deel te nemen aan de oproep.” Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits

Eerder kregen alle 20.000 plaatsen in trap 2B al in één keer al de hoogste subsidie toegekend. Tot 31 januari liep er ook een oproep om voor bestaande plaatsen zonder subsidie (trap 0) de basissubsidie (trap 1) aan te vragen. Voor 2995 plaatsen werd een subsidie toegekend.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.