Leervergoeding voor cursisten die in het volwassenenonderwijs leren op de werkvloer combineren met leren in het leslokaal

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Wie in het volwassenenonderwijs in duaal leren start, zal een leervergoeding ontvangen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. Een duale opleiding zal leiden tot een erkende beroepskwalificatie en als duale opleiding ingericht kunnen worden als er minstens 50% lestijd op de werkvloer is. Het duaal leren in het volwassenenonderwijs start vanaf september 2022.

Duaal leren bestaat sinds het schooljaar 2019-2020 als volwaardig traject in het secundair onderwijs. In dat systeem kunnen jongeren vanaf 15 jaar leren in de klas combineren met leren op de werkvloer. Vanaf september 2022 kunnen ook cursisten van het volwassenenonderwijs leren in een Centrum voor Volwassenenonderwijs  combineren met leren op de werkvloer. De Vlaamse regering heeft de concrete invulling vastgelegd.

De uitbreiding van duaal leren naar het volwassenenonderwijs is een belangrijke stap. Werknemers kunnen er hun carrière een nieuwe wending mee geven en sterker worden in hun loopbaan. De komende jaren zal dat absoluut nodig zijn om een antwoord te bieden op de gevolgen van de coronacrisis en de krapte op de arbeidsmarkt. Op de werkvloer wordt er vaak sneller geleerd en maken toekomstige werknemers ook meteen kennis met de nieuwste innovaties op de werkvloer, wat hen zeker een voorsprong kan geven. Door een leervergoeding voor de cursisten te voorzien, willen we hen ook financieel ondersteunen en stimuleren om de stap naar het duaal leren in het volwassenenonderwijs te zetten.”  - Hilde Crevits  

Minstens 50% les op de werkvloer

De opleidingen die duaal ingericht worden, moeten gebaseerd zijn op een erkende beroepskwalificatie. De verschillende beroepssectoren beslissen samen met de pedagogische begeleidingsdiensten of een opleiding duaal ingericht kan worden. Minstens 50% van de lestijd moet op de werkvloer plaatsvinden. Een duale opleiding moet volledig door het Centrum voor Volwassenenonderwijs  aangeboden worden binnen drie opeenvolgende schooljaren. De Onderwijsinspectie en het departement Werk en Sociale Economie zullen samen het kwaliteitstoezicht uitvoeren, net als in het secundair onderwijs.

“Het volwassenenonderwijs wordt meer dan ooit de plek waar je een nieuw vak kan leren of je carrière een nieuwe richting kan geven. We stemmen de opleidingen nog beter af op de lokale arbeidsmarkt en we maken het aanbod ook aantrekkelijk voor mensen die bijvoorbeeld al een job of een gezin hebben. Elke Vlaming moet in het volwassenenonderwijs terecht kunnen om een totaal nieuwe wending aan het eigen leven te geven” – Ben Weyts

Betaalde overeenkomsten voor cursisten

Een cursist die een duale opleiding wil volgen, sluit een betaalde overeenkomst met het Centrum voor Volwassenenonderwijs en een erkende onderneming. Het aantal uren op de werkvloer bepaalt welke overeenkomst je sluit en welke vergoeding je krijgt. Bij minstens 20 uur per week op de werkplek sluit je een ‘overeenkomst duale opleiding statuut’ en krijg je een vergoeding voor het gehele opleidingstraject. Dat is voor zowel de tijd op de werkvloer als de lessen en met lessen gelijkgestelde activiteiten in het Centrum voor Volwassenenonderwijs. Bovendien bouw je sociale zekerheidsrechten op.

Bij minder dan 20 uur leren op de werkvloer per week sluit je een ‘overeenkomst duale opleiding’ en worden enkel de uren op de werkplek vergoed. Uitzonderlijk kan ook een deeltijdse arbeidsovereenkomst worden gesloten. Ook kunnen werkenden in hun eigen onderneming de werkplekcomponent van de duale opleiding uitoefenen. Dan is er uiteraard geen leervergoeding aangezien zij al een loon ontvangen.

Vlaams Partnerschap Duaal Leren en sectorale partnerschappen aan zet

Net zoals bij duaal leren in het secundair onderwijs krijgt het Vlaams Partnerschap Duaal leren, bestaande uit sociale partners en onderwijsverstrekkers, een aantal bevoegdheden zoals het instaan voor het erkennen van ondernemingen en de ondernemingen informeren, ondersteunen en mobiliseren om een kwalitatief aanbod aan werkplekken te verzekeren. Deze bevoegdheden kunnen zij delegeren naar sectorale partnerschappen.

Ondertussen lopen er al verschillende ESF-proefprojecten met duaal leren in het volwassenenonderwijs. Een 80-tal cursisten zijn op dit moment al bezig met een duale opleiding via een proefproject. CVO Vitant, CVO Semper en PVCO Limburg bijvoorbeeld zijn samen de uitdaging aangegaan om duale trajecten in het volwassenenonderwijs te ontwikkelen en te organiseren voor de opleidingen Transport- en logistiek medewerker, Elektromecanicien en Medisch Administratief Assistent. Dergelijke opleidingen kennen succes, vertelt Paul Buyens van CVO Vitant:  “Samen met onze 2 partner CVO, sectoren, bedrijven en organisaties gaan we aan de slag om duaal leren verder in het volwassenenonderwijs te implementeren. In ons vorige proefproject duaal leren voor Elektromecanicien en Transport- en logistiek medewerker waren er in totaal 70 cursisten ingeschreven, waarvan ondertussen al 44 cursisten zijn afgestudeerd. Zo hebben we diverse cursisten succesvol begeleid in het CVO en op de werkplek - werkenden, werkzoekenden, schoolverlaters, mensen die een diploma secundair onderwijs wilden behalen of zich wilden opwerken of heroriënteren. De mix leren in het CVO en op de werkplek werkt motiverend: de cursist leert competenties aan in een cvo en op de werkplek, wordt intensief begeleid, staat met beide voeten in de realiteit en ervaart zo wat een beroep inhoudt, wat een plus is bij het (her)intreden op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd wordt er heel wat knowhow gedeeld tussen onderwijs en arbeidsmarkt, wat verrijkend is voor beide actoren.”

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.