Lokaal kopen in de lift: meer dan 8 op de 10 lokale boeren ziet aantal klanten stijgen

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits heeft op het landbouwbedrijf ’t Moereveld in Torhout het startschot gegeven van de Zomer van de Korte Keten. Tot eind september zijn er in Vlaanderen tientallen activiteiten waarbij de lokale boer en zijn producten in de kijker worden gezet. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de Vlaming de lokale landbouwproducten heeft herontdekt. Meer dan 8 op de 10 boeren die aan rechtstreekse verkoop doen, ziet zijn of haar aantal klanten stijgen. Minister Crevits neemt de volgende maanden nieuwe initiatieven om van deze positieve trend een duurzame evolutie te maken.

Lekker Vlaams

De coronacrisis zorgt voor een herontdekking van lokale voeding en lokale landbouwproducten. Nooit trokken zoveel Vlamingen naar de boer om de hoek voor hun inkopen. Ook de boeren hebben de meerwaarde van lokaal verkopen (her)ontdekt. Uit een bevraging van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) gaf bijna 7 op de 10 van de producenten aan een hogere omzet te hebben en meer dan 8 op de 10 zegt nu meer nieuwe klanten te hebben dan normaal. In het begin van de crisis steeg de omzet in de korte keten met bijna 30%. Ook nadien bleef het aantal bezoekers op een hoger peil.

Minister Crevits wil het momentum aangrijpen om van deze positieve trend een duurzame evolutie te maken. Onder de werktitel ‘Lekker Vlaams’ zal ze met alle partners de handen in elkaar slaan om het belang van een breed lokaal aanbod van land- en tuinbouwproducten te onderstrepen en het Vlaams chauvinisme van onze consumenten een boost te geven. De boeren die zich willen richten op rechtstreekse verkoop, zullen geholpen worden met de ontwikkeling van doordachte businessmodellen en logistieke struikelblokken worden aangepakt en weggewerkt.

Zomer van de Korte Keten

Een week van de korte keten met drukbezochte activiteiten en evenementen zat er dit jaar niet in door de coronacrisis. In de plaats komt er een heuse Zomer van de Korte Keten. De hele zomer lang, tot eind september, zetten we de lokale boer en zijn of haar producten in de kijker in Vlaanderen. Er zijn smulfietstochten, rondleidingen bij wijnboeren, workshops en heel wat degustaties. Zo wil Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits samen met VLAM de Vlaamse consument vertrouwder maken met de verschillende vormen van rechtstreekse verkoop om op die manier voor een fijne belevenis te zorgen met lekkere en lokale producten.

Cijfers voor 2020 zijn er nog niet, maar in 2019 bedroeg de omzet van rechtstreekse verkoop op de hoeve of boerenmarkt 70 miljoen euro. Eén op de vijf Vlamingen kocht op de hoeve of markt en deed dit gemiddeld 9 keer per jaar. De grootste omzetmakers zijn groenten en fruit (35%), gevolgd door vlees (22%), aardappelen (14%), zuivel (11%) en bloemen en planten (6%). De Korte Keten is er in vele vormen. De meest gekende zijn de hoevewinkels en boerenmarkten, maar de korte keten omvat ook de automaten op de hoeve, buurderijen (Boeren & Buren), groenteabonnementen, zelfpluktuinen,…

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits: “De landbouwsector heeft tijdens de crisis een enorme weerbaarheid én creativiteit getoond. Dat blijkt uit het succes van de korte keten de voorbije maanden. Velen hebben de voordelen van het kopen van lokale, kraakverse en lekkere producten ontdekt. We grijpen dit moment aan onder de werktitel Lekker Vlaams om nieuwe duurzame initiatieven te nemen rond lokale voeding. Net zoals de Fransen hun ‘produits du terroir’ hebben, moet er in Vlaanderen ook een soortgelijk chauvinisme ontstaan over onze lekkere Vlaamse producten, recht van ’t veld.”

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.