Lokaal kopen in de lift: meer dan 8 op de 10 lokale boeren ziet aantal klanten stijgen

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits heeft op het landbouwbedrijf ’t Moereveld in Torhout het startschot gegeven van de Zomer van de Korte Keten. Tot eind september zijn er in Vlaanderen tientallen activiteiten waarbij de lokale boer en zijn producten in de kijker worden gezet. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de Vlaming de lokale landbouwproducten heeft herontdekt. Meer dan 8 op de 10 boeren die aan rechtstreekse verkoop doen, ziet zijn of haar aantal klanten stijgen. Minister Crevits neemt de volgende maanden nieuwe initiatieven om van deze positieve trend een duurzame evolutie te maken.

Lekker Vlaams

De coronacrisis zorgt voor een herontdekking van lokale voeding en lokale landbouwproducten. Nooit trokken zoveel Vlamingen naar de boer om de hoek voor hun inkopen. Ook de boeren hebben de meerwaarde van lokaal verkopen (her)ontdekt. Uit een bevraging van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) gaf bijna 7 op de 10 van de producenten aan een hogere omzet te hebben en meer dan 8 op de 10 zegt nu meer nieuwe klanten te hebben dan normaal. In het begin van de crisis steeg de omzet in de korte keten met bijna 30%. Ook nadien bleef het aantal bezoekers op een hoger peil.

Minister Crevits wil het momentum aangrijpen om van deze positieve trend een duurzame evolutie te maken. Onder de werktitel ‘Lekker Vlaams’ zal ze met alle partners de handen in elkaar slaan om het belang van een breed lokaal aanbod van land- en tuinbouwproducten te onderstrepen en het Vlaams chauvinisme van onze consumenten een boost te geven. De boeren die zich willen richten op rechtstreekse verkoop, zullen geholpen worden met de ontwikkeling van doordachte businessmodellen en logistieke struikelblokken worden aangepakt en weggewerkt.

Zomer van de Korte Keten

Een week van de korte keten met drukbezochte activiteiten en evenementen zat er dit jaar niet in door de coronacrisis. In de plaats komt er een heuse Zomer van de Korte Keten. De hele zomer lang, tot eind september, zetten we de lokale boer en zijn of haar producten in de kijker in Vlaanderen. Er zijn smulfietstochten, rondleidingen bij wijnboeren, workshops en heel wat degustaties. Zo wil Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits samen met VLAM de Vlaamse consument vertrouwder maken met de verschillende vormen van rechtstreekse verkoop om op die manier voor een fijne belevenis te zorgen met lekkere en lokale producten.

Cijfers voor 2020 zijn er nog niet, maar in 2019 bedroeg de omzet van rechtstreekse verkoop op de hoeve of boerenmarkt 70 miljoen euro. Eén op de vijf Vlamingen kocht op de hoeve of markt en deed dit gemiddeld 9 keer per jaar. De grootste omzetmakers zijn groenten en fruit (35%), gevolgd door vlees (22%), aardappelen (14%), zuivel (11%) en bloemen en planten (6%). De Korte Keten is er in vele vormen. De meest gekende zijn de hoevewinkels en boerenmarkten, maar de korte keten omvat ook de automaten op de hoeve, buurderijen (Boeren & Buren), groenteabonnementen, zelfpluktuinen,…

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits: “De landbouwsector heeft tijdens de crisis een enorme weerbaarheid én creativiteit getoond. Dat blijkt uit het succes van de korte keten de voorbije maanden. Velen hebben de voordelen van het kopen van lokale, kraakverse en lekkere producten ontdekt. We grijpen dit moment aan onder de werktitel Lekker Vlaams om nieuwe duurzame initiatieven te nemen rond lokale voeding. Net zoals de Fransen hun ‘produits du terroir’ hebben, moet er in Vlaanderen ook een soortgelijk chauvinisme ontstaan over onze lekkere Vlaamse producten, recht van ’t veld.”

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.