Meer dan 60 nieuwe OverKop-huizen

Enkele jaren geleden waren er nog 5 OverKop-huizen in Vlaanderen. Dit jaar zal Vlaanderen 69 OverKop-huizen tellen.

Dankzij de uitbreiding creëren we over heel Vlaanderen sterke netwerken van professionals, waarbij jongeren dicht bij huis met hun zorgen terecht kunnen. Het zijn laagdrempelige, informele ontmoetingsplekken waar jongeren ongedwongen kunnen binnenwandelen voor een goed gesprek. Doordat jongeren bij OverKop ook gewoon in hun vrije tijd samenkomen, maakt het de stap naar professionele ondersteuning veel kleiner. Op die manier bereiken we hen beter.

Jaarlijks komen er duizenden jongeren over de vloer.

Met deze uitbreiding willen we het mentaal welzijn van onze jongeren in Vlaanderen verder versterken. Want je goed in je vel voelen, is de basis van alles.

Gratis psychologische hulp

We hebben er ook voor gezorgd dat er in de Vlaamse OverKop-huizen psychologische hulp beschikbaar via RIZIV-conventie. We zijn al lang voorstander van meer vindplaatsgericht werken. De federale terugbetaling van psychologen binnen OverKop is een belangrijke stap vooruit deze legislatuur.