Minister Crevits doet ultieme oproep aan Europese Commissie om Interreg 2 Zeeën programma verder te zetten

Publicatiedatum

Auteur

Carmen De Rudder

Deel dit artikel

In een gemeenschappelijke brief stellen Vlaams minister van Economie Hilde Crevits, Nederlands staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat), Frans minister Jacqueline Gourault (Cohesiebeleid) en Frans Staatssecretaris Clément Beaune (Europese zaken) luid en duidelijk: “wij begrijpen uw weerstand niet Europese Commissie, geef ruimte aan een vervolgprogramma Interreg 2 Zeeën. Zo kan de structurele samenwerking tussen Vlaanderen, Nederland en Frankrijk verdergezet worden.” 

Brexit maakt de nood aan grensoverschrijdende samenwerking in en rondom het Kanaal nog groter dan voorheen. De nieuwe externe buitengrens treft onze landen en regio's even hard als het Verenigd Koninkrijk. De COVID19 pandemie versterkt de bestaande uitdagingen op sociaaleconomisch en milieuvlak nog extra. Daarom is het zo belangrijk dat de Europese Commissie de structurele samenwerking tussen Vlaanderen, Nederland en Frankrijk via het Interreg 2 Zeeën programma verder zet.” - Hilde Crevits  

Drie stichtende EU-Lidstaten van het 2 Zeeën programma geven een duidelijk en sterk signaal aan de Europese Commissie dat zij de plannen van de Commissie niet kunnen aanvaarden voor Interreg 2 Zeeën. Het 2 Zeeën programma werd in 2006 opgezet op gemeenschappelijk initiatief van Vlaanderen, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het opzet was om een gezamenlijk ontwikkelplatform en financieringsvehikel uit te bouwen voor grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten tussen de regio’s grenzend aan en rond het Kanaal en de toegang naar de Noordzee. De projecten ondersteunen via gezamenlijke onderzoek en innovatie activiteiten de ontwikkeling van bestaande en nieuwe economische domeinen en helpen ook gezamenlijke antwoorden formuleren op klimaat uitdagingen.

Het voorbije decennium is het 2 Zeeën programma daarmee uitgegroeid tot dé referentie onder Interreg programma's. Het geldt momenteel als één van de meest effectieve “Interreg”-instrumenten in haar categorie met stuk voor stuk toonaangevende projecten op het vlak van mariene energie, schone technologie, kustverdediging…. om slechts enkele domeinen te noemen.

Sinds het Verenigd Koninkrijk bekend maakte niet langer te willen instappen in Interreg programma’s voor de periode 2021-2027 ziet de Europese Commissie geen toegevoegde waarde meer in een opvolgprogramma Interreg 2 Zeeën. De overblijvende stichtende landen en regio's van het 2 Zeeën programma zien dat helemaal anders en hebben dat intussen ook meermaals aan de Europese Commissie verduidelijkt. Sinds de zomer van 2020 lopen op meerdere niveaus (lokaal, provinciaal, regionaal…) initiatieven die een voorzetting van het “Interreg Twee Zeeën” programma bepleiten bij de Europese Commissie voor het tijdvak 2021-2027. Onder impuls van minister Crevits en VLAIO is dat intussen uitgemond in een brede mobilisatie van overheden en stakeholders in Vlaanderen, Nederland en Frankrijk ten gunste van het bewuste programma.

Ondanks diverse pleidooien en een aanzienlijke grensoverschrijdende mobilisatie van Vlaamse, Franse en Nederlandse lokale besturen en socio-economische actoren, blijft de Europese Commissie doof voor de argumenten die een voortzetting van het programma ondersteunen.

In een ultieme poging de Europese Commissie op andere gedachten te brengen, schakelde minister Hilde Crevits in het najaar 2020 een versnelling hoger. Ze zocht en vond snel steun bij haar Nederlandse ambtsgenoot Mona Keijzer om de krachten te bundelen en gezamenlijk een initiatief te nemen richting  de Commissie. Snel daarna vonden ze ook de steun van hun ambtsgenoten binnen de Franse regering. Samen bundelen zij nu de argumenten en het politieke gewicht van drie Lidstaten om de Europese Commissie te overtuigen van de noodzaak en meerwaarde van een vervolgprogramma Interreg 2 Zeeën.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “Het gebied rondom het Kanaal blijft in Europees en  mondiaal perspectief uniek vanwege haar geografie en economisch gewicht. Het is daarom belangrijk dat onze landen en regio's kunnen blijven rekenen op een instrument op maat. Het 2 Zeeën programma beantwoordt daaraan en is een succesverhaal voor de Europese Unie. Samen met mijn ambtsgenoten kijk ik uit naar het antwoord van de Europese Commissie op onze duidelijke vraag. De investeringen van de afgelopen 15 jaren zouden daarmee veilig gesteld worden. Het zou meteen ook aantonen dat de Europese Commissie wel degelijk het specifieke en uitzonderlijke karakter erkent van de omstandigheden die de 2 Zeeën regio’s treffen.”

 

Meer info

Over het Interreg 2 Zeeën programma 2014-2020: https://www.interreg2seas.eu/nl/inhoud/over-het-programma

Over de toekomst van Interreg 2 Seas: https://www.save2seas.eu/

Nieuws

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.  

Proefprojecten in West-Vlaanderen en Antwerpen testen innovatieve zorgplanningstool Alivia uit

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits ging vandaag op huisbezoek bij de 88-jarige Frans Vandeputte in Avelgem. Hij is een van 40 zorgbehoevende personen die met een team van zorgverleners Alivia zullen uittesten: een nieuw digitaal instrument om een zorgcoördinatie en zorgplanning op te stellen en data te delen. Een primeur voor Vlaanderen en het eerste instrument waarbij de zorgbehoevende persoon zelf en diens mantelzorger volwaardig toegang toe hebben én ook de aansturing en controle over hebben. Alivia zal toelaten de zorg en ondersteuning in complexe zorgsituaties op een andere, innovatieve en vooral betere manier te organiseren: doelgericht, met een intense samenwerking tussen zorgverleners en welzijnswerkers en met de wensen en noden van de zorgbehoevende persoon centraal.