Minister Crevits doet ultieme oproep aan Europese Commissie om Interreg 2 Zeeën programma verder te zetten

Publicatiedatum

Auteur

Carmen De Rudder

Deel dit artikel

In een gemeenschappelijke brief stellen Vlaams minister van Economie Hilde Crevits, Nederlands staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat), Frans minister Jacqueline Gourault (Cohesiebeleid) en Frans Staatssecretaris Clément Beaune (Europese zaken) luid en duidelijk: “wij begrijpen uw weerstand niet Europese Commissie, geef ruimte aan een vervolgprogramma Interreg 2 Zeeën. Zo kan de structurele samenwerking tussen Vlaanderen, Nederland en Frankrijk verdergezet worden.” 

Brexit maakt de nood aan grensoverschrijdende samenwerking in en rondom het Kanaal nog groter dan voorheen. De nieuwe externe buitengrens treft onze landen en regio's even hard als het Verenigd Koninkrijk. De COVID19 pandemie versterkt de bestaande uitdagingen op sociaaleconomisch en milieuvlak nog extra. Daarom is het zo belangrijk dat de Europese Commissie de structurele samenwerking tussen Vlaanderen, Nederland en Frankrijk via het Interreg 2 Zeeën programma verder zet.” - Hilde Crevits  

Drie stichtende EU-Lidstaten van het 2 Zeeën programma geven een duidelijk en sterk signaal aan de Europese Commissie dat zij de plannen van de Commissie niet kunnen aanvaarden voor Interreg 2 Zeeën. Het 2 Zeeën programma werd in 2006 opgezet op gemeenschappelijk initiatief van Vlaanderen, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het opzet was om een gezamenlijk ontwikkelplatform en financieringsvehikel uit te bouwen voor grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten tussen de regio’s grenzend aan en rond het Kanaal en de toegang naar de Noordzee. De projecten ondersteunen via gezamenlijke onderzoek en innovatie activiteiten de ontwikkeling van bestaande en nieuwe economische domeinen en helpen ook gezamenlijke antwoorden formuleren op klimaat uitdagingen.

Het voorbije decennium is het 2 Zeeën programma daarmee uitgegroeid tot dé referentie onder Interreg programma's. Het geldt momenteel als één van de meest effectieve “Interreg”-instrumenten in haar categorie met stuk voor stuk toonaangevende projecten op het vlak van mariene energie, schone technologie, kustverdediging…. om slechts enkele domeinen te noemen.

Sinds het Verenigd Koninkrijk bekend maakte niet langer te willen instappen in Interreg programma’s voor de periode 2021-2027 ziet de Europese Commissie geen toegevoegde waarde meer in een opvolgprogramma Interreg 2 Zeeën. De overblijvende stichtende landen en regio's van het 2 Zeeën programma zien dat helemaal anders en hebben dat intussen ook meermaals aan de Europese Commissie verduidelijkt. Sinds de zomer van 2020 lopen op meerdere niveaus (lokaal, provinciaal, regionaal…) initiatieven die een voorzetting van het “Interreg Twee Zeeën” programma bepleiten bij de Europese Commissie voor het tijdvak 2021-2027. Onder impuls van minister Crevits en VLAIO is dat intussen uitgemond in een brede mobilisatie van overheden en stakeholders in Vlaanderen, Nederland en Frankrijk ten gunste van het bewuste programma.

Ondanks diverse pleidooien en een aanzienlijke grensoverschrijdende mobilisatie van Vlaamse, Franse en Nederlandse lokale besturen en socio-economische actoren, blijft de Europese Commissie doof voor de argumenten die een voortzetting van het programma ondersteunen.

In een ultieme poging de Europese Commissie op andere gedachten te brengen, schakelde minister Hilde Crevits in het najaar 2020 een versnelling hoger. Ze zocht en vond snel steun bij haar Nederlandse ambtsgenoot Mona Keijzer om de krachten te bundelen en gezamenlijk een initiatief te nemen richting  de Commissie. Snel daarna vonden ze ook de steun van hun ambtsgenoten binnen de Franse regering. Samen bundelen zij nu de argumenten en het politieke gewicht van drie Lidstaten om de Europese Commissie te overtuigen van de noodzaak en meerwaarde van een vervolgprogramma Interreg 2 Zeeën.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “Het gebied rondom het Kanaal blijft in Europees en  mondiaal perspectief uniek vanwege haar geografie en economisch gewicht. Het is daarom belangrijk dat onze landen en regio's kunnen blijven rekenen op een instrument op maat. Het 2 Zeeën programma beantwoordt daaraan en is een succesverhaal voor de Europese Unie. Samen met mijn ambtsgenoten kijk ik uit naar het antwoord van de Europese Commissie op onze duidelijke vraag. De investeringen van de afgelopen 15 jaren zouden daarmee veilig gesteld worden. Het zou meteen ook aantonen dat de Europese Commissie wel degelijk het specifieke en uitzonderlijke karakter erkent van de omstandigheden die de 2 Zeeën regio’s treffen.”

 

Meer info

Over het Interreg 2 Zeeën programma 2014-2020: https://www.interreg2seas.eu/nl/inhoud/over-het-programma

Over de toekomst van Interreg 2 Seas: https://www.save2seas.eu/

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.