Minister Crevits gaat samen met meer dan 75 landbouwers op pad om teeltmethodes van de toekomst te leren kennen

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vandaag stelden de partners van het Proefplatform Agro-ecologie Hansbeke (PPAE Hansbeke) voor het eerst de resultaten voor van een tiental bijzondere landbouwexperimenten. De proefopstellingen dienen om te testen hoe landbouw nog duurzamer kan, zodat boeren bijdragen aan een beter milieu en er tegelijk winst uit kunnen halen. Zo is in  Hansbeke  in primeur te zien hoe bonen rond maïs groeien, om op één akker twee gewassen te kunnen combineren. Niet alleen de Vlaamse landbouwsector, maar ook Europa kijkt met grote interesse naar het mengteelt project.

“Onze boeren komen sterk uit de hoek als innovatieve ondernemers. Vandaag verzamelen tientallen landbouwers zich om kennis te vergaren over nieuwe en duurzame toepassingen. Want boer en natuur hoeven geen vijanden te zijn. Integendeel, het is belangrijk voor de toekomst dat we samen volop de kaart trekken voor duurzaamheid en innovatie. Het proefplatform in Nevele stimuleert daarom mee landbouwers om beproefde agro-ecologische praktijken toe te passen in hun bedrijven, een initiatief dat ik alleen maar kan toejuichen.” - Hilde Crevits  

 

Voor het eerst sinds de start van de samenwerking hebben de partners van het Proefplatform Agro-ecologie Hansbeke (PPAE Hansbeke) de resultaten van een tiental bijzondere landbouwexperimenten op hun 50 hectare grote proefterrein getoond. De proeven werden uitgevoerd om agro-ecologische praktijken verdere ingang te laten vinden in de landbouwsector. Hoe kunnen landbouwers efficiënt en winstgevend te werk gaan en tegelijk meer oog hebben voor het milieu? Die vraag staat centraal bij de aanwezige landbouwers. Het gaat dan over meer rekening houden met het beschermen van bodems, voedselverspilling, waterbesparing, het gebruik van pesticiden en de biodiversiteit. 

Een belangrijk aspect hierbij is het verspreiden van kennis en ervaring van boer tot boer. Vandaag verzamelden daarom meer dan 75 landbouwers op het proefveld in Hansbeke (Nevele) samen met Vlaams minister van Landbouw en Voeding, Hilde Crevits. De lokale landbouwers demonstreerden er aan hun collega’s de eerste succesvolle proeven die ze in samenwerking met ILVO, wetenschappers en experten uitvoerden. 

Ploegloos boeren, droogtetolerante gassen, mengteelten en bakgranen

Het 50 hectare grote ‘proefplatform’ in Hansbeke illustreert hoe landbouw, wetenschap, ecologie en economie hand in hand gaan. De landbouwexperimenten die er plaatsvinden, sluiten aan bij de Green Deal ambities van Europa. 

Uit één van de proeven op biologisch graan blijkt dat zaaien mogelijk is zonder een akker eerst te ploegen. “Daarmee is voor mij een taboe doorbroken”, aldus bio-landbouwer en eigenaar van het proefdomein in Nevele, Felix de Bousies: “Met een minimale bodembewerking heb ik toch een mooie opbrengst. Mijn kosten zijn namelijk veel lager.”

Een andere proef toont dan weer aan dat sommige gewassen samen kunnen geteeld worden op één akker. In Hansbeke groeien momenteel bonen rond de maïsstengels. Dat kan nieuwe kansen bieden voor landbouwers om zelf hun eiwit te telen en op die manier minder afhankelijk te zijn van import uit het buitenland. De mengteelt biedt ook tal van andere voordelen: zo kunnen de klimbonen stikstof uit de lucht opnemen, waardoor er minder bemesting nodig is en is het combineren van teelten efficiënter doordat het oogsten voor veevoeder tegelijk kan gebeuren. Daarnaast ziet het effect op de bodemkwaliteit er beloftevol uit. De interesse voor mengteelten vanuit de sector is dan ook groot. En ook buiten België wordt er met grote ogen naar het project gekeken: het is één van de 12 pilootsites die in het kader van het Europese project Agromix door onderzoekers opgevolgd wordt. 

 

Andere experimenten gaan over het effect van ecologische ‘compostthee’ op de bodem, of hoe droogtetolerante grassen in de toekomst kunnen ingezet worden en of dieren deze ook lekker genoeg zullen vinden. Ook wordt onderzocht hoe braakligging van gronden en het gebruik van pesticiden vermeden kan worden. 

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.