Minister Crevits gaat samen met meer dan 75 landbouwers op pad om teeltmethodes van de toekomst te leren kennen

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vandaag stelden de partners van het Proefplatform Agro-ecologie Hansbeke (PPAE Hansbeke) voor het eerst de resultaten voor van een tiental bijzondere landbouwexperimenten. De proefopstellingen dienen om te testen hoe landbouw nog duurzamer kan, zodat boeren bijdragen aan een beter milieu en er tegelijk winst uit kunnen halen. Zo is in  Hansbeke  in primeur te zien hoe bonen rond maïs groeien, om op één akker twee gewassen te kunnen combineren. Niet alleen de Vlaamse landbouwsector, maar ook Europa kijkt met grote interesse naar het mengteelt project.

“Onze boeren komen sterk uit de hoek als innovatieve ondernemers. Vandaag verzamelen tientallen landbouwers zich om kennis te vergaren over nieuwe en duurzame toepassingen. Want boer en natuur hoeven geen vijanden te zijn. Integendeel, het is belangrijk voor de toekomst dat we samen volop de kaart trekken voor duurzaamheid en innovatie. Het proefplatform in Nevele stimuleert daarom mee landbouwers om beproefde agro-ecologische praktijken toe te passen in hun bedrijven, een initiatief dat ik alleen maar kan toejuichen.” - Hilde Crevits  

 

Voor het eerst sinds de start van de samenwerking hebben de partners van het Proefplatform Agro-ecologie Hansbeke (PPAE Hansbeke) de resultaten van een tiental bijzondere landbouwexperimenten op hun 50 hectare grote proefterrein getoond. De proeven werden uitgevoerd om agro-ecologische praktijken verdere ingang te laten vinden in de landbouwsector. Hoe kunnen landbouwers efficiënt en winstgevend te werk gaan en tegelijk meer oog hebben voor het milieu? Die vraag staat centraal bij de aanwezige landbouwers. Het gaat dan over meer rekening houden met het beschermen van bodems, voedselverspilling, waterbesparing, het gebruik van pesticiden en de biodiversiteit. 

Een belangrijk aspect hierbij is het verspreiden van kennis en ervaring van boer tot boer. Vandaag verzamelden daarom meer dan 75 landbouwers op het proefveld in Hansbeke (Nevele) samen met Vlaams minister van Landbouw en Voeding, Hilde Crevits. De lokale landbouwers demonstreerden er aan hun collega’s de eerste succesvolle proeven die ze in samenwerking met ILVO, wetenschappers en experten uitvoerden. 

Ploegloos boeren, droogtetolerante gassen, mengteelten en bakgranen

Het 50 hectare grote ‘proefplatform’ in Hansbeke illustreert hoe landbouw, wetenschap, ecologie en economie hand in hand gaan. De landbouwexperimenten die er plaatsvinden, sluiten aan bij de Green Deal ambities van Europa. 

Uit één van de proeven op biologisch graan blijkt dat zaaien mogelijk is zonder een akker eerst te ploegen. “Daarmee is voor mij een taboe doorbroken”, aldus bio-landbouwer en eigenaar van het proefdomein in Nevele, Felix de Bousies: “Met een minimale bodembewerking heb ik toch een mooie opbrengst. Mijn kosten zijn namelijk veel lager.”

Een andere proef toont dan weer aan dat sommige gewassen samen kunnen geteeld worden op één akker. In Hansbeke groeien momenteel bonen rond de maïsstengels. Dat kan nieuwe kansen bieden voor landbouwers om zelf hun eiwit te telen en op die manier minder afhankelijk te zijn van import uit het buitenland. De mengteelt biedt ook tal van andere voordelen: zo kunnen de klimbonen stikstof uit de lucht opnemen, waardoor er minder bemesting nodig is en is het combineren van teelten efficiënter doordat het oogsten voor veevoeder tegelijk kan gebeuren. Daarnaast ziet het effect op de bodemkwaliteit er beloftevol uit. De interesse voor mengteelten vanuit de sector is dan ook groot. En ook buiten België wordt er met grote ogen naar het project gekeken: het is één van de 12 pilootsites die in het kader van het Europese project Agromix door onderzoekers opgevolgd wordt. 

 

Andere experimenten gaan over het effect van ecologische ‘compostthee’ op de bodem, of hoe droogtetolerante grassen in de toekomst kunnen ingezet worden en of dieren deze ook lekker genoeg zullen vinden. Ook wordt onderzocht hoe braakligging van gronden en het gebruik van pesticiden vermeden kan worden. 

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.