Minister Crevits investeert volgend jaar 16 miljoen euro extra in dienstenchequesector en past indexeringsmechanisme aan

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits zal de subsidie voor dienstencheques vanaf 1 januari 2022 verhogen met 0,13 euro per cheque. Ook zal de minister een 100%-indexering invoeren in de sector. Dat betekent een extra investering van 16,6 miljoen euro in 2022 tot 41,6 miljoen in 2024. Met de extra maatregelen geeft minister Crevits de dienstenchequesector financieel meer ademruimte waarmee ook de arbeidsvoorwaarden voor huishoudhulpen versterkt moeten worden.

“De dienstenchequesector heeft het financieel moeilijk. Om de druk te verlichten, verhogen we de tegemoetkoming per dienstencheque met 0,13 euro en wijzigen we het indexeringsmechanisme zodat dienstenchequeondernemingen in de toekomst meer financiële ademruimte hebben en waarmee ze de arbeidsvoorwaarden van de huishoudhulpen moeten versterken. De rendabiliteit van de sector en degelijke arbeidsvoorwaarden voor de huishoudhulpen zijn erg belangrijk. De sector stelt heel wat mensen te werk die bovendien onmisbaar zijn voor vele gezinnen en ouderen in onze samenleving.”- Hilde Crevits  

De dienstenchequesector is een belangrijke sector in Vlaanderen met bijna 120.000 werknemers in ruim 1.200 dienstenchequebedrijven. Meer dan 750.000 Vlamingen doen een beroep op een huishoudhulp en kunnen zo werk en privé beter combineren of langer zelfstandig thuis wonen. In de sector werken vooral vrouwen die anders niet altijd gemakkelijk aan een job geraken. Op vraag van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits werd een grondige rendabiliteitsstudie van de sector gemaakt. Uit de financiële analyse blijkt dat de rendabiliteit van de bedrijven een dalende trend vertoont en het aantal verlieslatende ondernemingen toeneemt.

Die rendabiliteit is sterk gekoppeld aan de loonkosten die 90% van de totale kosten van de dienstenchequebedrijven uitmaken. Een stijging van de lonen betekent voor de bedrijven dus een belangrijke meerkost. Bij een stijging van de lonen van de werknemers door de automatische indexering, past Vlaanderen slechts 73% van de indexering van de totale inruilwaarde toe. Het gedeelte van de loonstijging dat niet door de 73%-indexering van de cheque wordt gedekt, moet telkens door de bedrijven zelf worden opgevangen.

Verhoging van 0,13 euro per cheque

Gezien de beperkte financiële ademruimte heeft Vlaams minister van Werk Hilde Crevits nu beslist om de subsidie per dienstencheque met 0,13 euro te verhogen vanaf 1 januari 2022 en een 100%-indexering door te voeren. Dat betekent een investering van 16,6 miljoen euro in 2022 tot 41,6 miljoen in 2024. Door de financiële situatie van de ondernemingen te versterken, is er ook meer ruimte om te investeren in de arbeidsvoorwaarden van de huishoudhulpen.

Zo wordt de huidige tegemoetkoming van respectievelijk 14,82 euro voor een cheque van 9 euro en 13,82 euro voor een cheque van 10 euro, verhoogd met 0,13 euro. Met deze verhoging past minister Crevits een correctie toe op de laatste gedeeltelijke indexering van de dienstencheques die uitgegeven werden sinds oktober 2021. De verhoging van de inruilwaarde gaat in op 1 januari 2022 en zal van toepassing zijn op alle dienstencheques die worden uitgegeven vanaf die datum.

Minister Crevits past ook het huidige indexeringsmechanisme aan, zodat de erkende ondernemingen bij de volgende indexaanpassing een volledige indexering krijgen op de inruilwaarde van de dienstencheques. Met de volledige indexering wil minister Crevits mee een antwoord bieden op de problematiek en geeft de minister een antwoord op een brede vraag vanuit de sector.

Nieuws

Meer informatie over voorzieningen: nieuwe website biedt voor het eerst platform voor gebruikerservaringen

Hoe ervaar jij de zorg, ondersteuning en dienstverlening in het woonzorgcentrum, de kinderopvang, jeugdhulporganisatie of voorziening voor personen met een handicap? Voor het eerst zullen  ervaringen en feedback online gedeeld kunnen worden op een nieuwe, onafhankelijke website waarderingsplatform.be. Specifiek voor woonzorgcentra komen er daarnaast op de website van de Sociale Kaart meer basisgegevens online beschikbaar over het aantal plaatsen, de bewoners, de dagprijs en de opvolging door de overheid. Vlaams minister Hilde Crevits wil hiermee meer transparantie bieden over het erkende zorgaanbod in Vlaanderen en de burger gemakkelijk online informatie laten terugvinden die kan helpen bij hun zorgkeuzes

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.