Minister Crevits investeert volgend jaar 16 miljoen euro extra in dienstenchequesector en past indexeringsmechanisme aan

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits zal de subsidie voor dienstencheques vanaf 1 januari 2022 verhogen met 0,13 euro per cheque. Ook zal de minister een 100%-indexering invoeren in de sector. Dat betekent een extra investering van 16,6 miljoen euro in 2022 tot 41,6 miljoen in 2024. Met de extra maatregelen geeft minister Crevits de dienstenchequesector financieel meer ademruimte waarmee ook de arbeidsvoorwaarden voor huishoudhulpen versterkt moeten worden.

“De dienstenchequesector heeft het financieel moeilijk. Om de druk te verlichten, verhogen we de tegemoetkoming per dienstencheque met 0,13 euro en wijzigen we het indexeringsmechanisme zodat dienstenchequeondernemingen in de toekomst meer financiële ademruimte hebben en waarmee ze de arbeidsvoorwaarden van de huishoudhulpen moeten versterken. De rendabiliteit van de sector en degelijke arbeidsvoorwaarden voor de huishoudhulpen zijn erg belangrijk. De sector stelt heel wat mensen te werk die bovendien onmisbaar zijn voor vele gezinnen en ouderen in onze samenleving.”- Hilde Crevits  

De dienstenchequesector is een belangrijke sector in Vlaanderen met bijna 120.000 werknemers in ruim 1.200 dienstenchequebedrijven. Meer dan 750.000 Vlamingen doen een beroep op een huishoudhulp en kunnen zo werk en privé beter combineren of langer zelfstandig thuis wonen. In de sector werken vooral vrouwen die anders niet altijd gemakkelijk aan een job geraken. Op vraag van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits werd een grondige rendabiliteitsstudie van de sector gemaakt. Uit de financiële analyse blijkt dat de rendabiliteit van de bedrijven een dalende trend vertoont en het aantal verlieslatende ondernemingen toeneemt.

Die rendabiliteit is sterk gekoppeld aan de loonkosten die 90% van de totale kosten van de dienstenchequebedrijven uitmaken. Een stijging van de lonen betekent voor de bedrijven dus een belangrijke meerkost. Bij een stijging van de lonen van de werknemers door de automatische indexering, past Vlaanderen slechts 73% van de indexering van de totale inruilwaarde toe. Het gedeelte van de loonstijging dat niet door de 73%-indexering van de cheque wordt gedekt, moet telkens door de bedrijven zelf worden opgevangen.

Verhoging van 0,13 euro per cheque

Gezien de beperkte financiële ademruimte heeft Vlaams minister van Werk Hilde Crevits nu beslist om de subsidie per dienstencheque met 0,13 euro te verhogen vanaf 1 januari 2022 en een 100%-indexering door te voeren. Dat betekent een investering van 16,6 miljoen euro in 2022 tot 41,6 miljoen in 2024. Door de financiële situatie van de ondernemingen te versterken, is er ook meer ruimte om te investeren in de arbeidsvoorwaarden van de huishoudhulpen.

Zo wordt de huidige tegemoetkoming van respectievelijk 14,82 euro voor een cheque van 9 euro en 13,82 euro voor een cheque van 10 euro, verhoogd met 0,13 euro. Met deze verhoging past minister Crevits een correctie toe op de laatste gedeeltelijke indexering van de dienstencheques die uitgegeven werden sinds oktober 2021. De verhoging van de inruilwaarde gaat in op 1 januari 2022 en zal van toepassing zijn op alle dienstencheques die worden uitgegeven vanaf die datum.

Minister Crevits past ook het huidige indexeringsmechanisme aan, zodat de erkende ondernemingen bij de volgende indexaanpassing een volledige indexering krijgen op de inruilwaarde van de dienstencheques. Met de volledige indexering wil minister Crevits mee een antwoord bieden op de problematiek en geeft de minister een antwoord op een brede vraag vanuit de sector.

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.